Maria Karoline Flachsland

Maria Karoline Flachsland (także znana jako Caroline lub Maria Karoline Herder; ur. 28 stycznia 1750 roku w Reichenweier koło Kolmar (Alzacja); zm. 15 września 1809 roku w Weimarze) - niemiecka pisarka. (wyznania ewangielickiego)

Maria Karoline Flachsland, CarolineHerderGebFlachsland1750-1809
Maria Karoline Herder z domu Flachsland.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johann Friedrich Flachsland (1715-1755), wirttemberski urzędnik kościelny; matka Rosine Catharina z domu Mauritii (1717-1765); babka cioteczna Anna Maria Mauritii (zm.przed 1708), poetka, pisała pieśni kościelne; wujek ze strony matki Johann Christoph Mauritii (1720-92), inspektor szkoły łacińskiej przy Franckesche Stiftungen w Halle, od 1748 roku profesor filozofii i retoryki na uniwersytecie w Karlsruhe; - Carolina Maria Flachsland wyszła za mąż w 1773 roku w Darmstadt za Johanna Gottfrieda Herdera; urodziła 7 synów (1 wcześnie zmarł) i 1 córkę.

Życiorys

Po wczesnej śmierci rodziców Maria Karoline Flachsland spędziła młodość w Darmstadt, gdzie mieszkała u swojej starszej siostry w domu szwagra Petera von Hesse (1728-1803). Tutaj wstąpiła do Darmstädter Kreis, który należał do najważniejszych formacji sentymentalizmu. Należeli do niego Johann Wolfgang von Goethe, który wkrótce został jej przyjacielem i w późniejszym czasie nazywał ją swoją siostrą, Franz Michael Leuchsenring, Sophie von La Roche, Johann Heinrich Merck i Friedrich Karl von Moser. Mereck poznał ją w sierpniu 1770 roku z jej przyszłym mężem Johannem Gottfriedem Herderem. Jej korespondencja z Herderem należy do ważniejszych świadectw tego okresu i pokazuje zarazem dwoistość ich charakterów.

Po ślubie pojechała razem z Herderem do Bückeburga, a w 1776 roku do Weimaru. Carolina pomagała mężowi przy tworzeniu wielu dzieł m.in. Volkslieder, Ideen, Zerstreuten Blätter i prowadziła, zwłaszcza w późniejszym czasie, jego korespondencję. Gleim napisał:" bez Caroliny nie byłoby Johanna Gottfrieda Herdera". Bardzo ją dotknął rozdźwięk między jej mężem a ich przyjacielem Goethe. Uszczęśliwiała ją przyjaźń Gleima, Johanna Georga Müllera w Schaffhausen i Jeana Paula. Po śmierci męża  Maria Karoline Flachsland wydała jego dzieła oraz napisała jego biografię.

Dzieła (wybór)

  • Erinnerungen aus dem Leben Johann Gottfrieds von Herder. Tübingen 1820.

Literatura

  • Wilhelm Dobbek: Herder, Carolina Maria, geborene Flachsland. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 8, Duncker & Humblot, Berlin 1969, s. 603.