Gottlob Nathanael Fischer


Gottlob Nathanael Fischer (ur. 12 stycznia 1748 roku w Graba k. Saalfeld, zm. 20 marca 1800 roku w Halberstadt) - niemiecki pedagog i pisarz. (wyznania ewangelickiego)

Gottlob Nathanael Fischer, lwl c568031pad
Gottlob Nathanael Fischer.
Źródło: LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte Münster lwl-c568031pad

Genealogia


Ojciec Nathanael Christoph Fischer (zm. w 1763 roku w Saalfeld), pastor, później diakon w kościele Johanniskirche w Saalfeld; matka brak imienia, córka wypędzonego przez jezuitów pastora Johanna Muthmanna; - ożenił się z Anną Augustą Heyne; miał z nią 1 syna i 2 córki.

Życiorys


Pierwsze nauki udzielał mu ojciec, a później Gottlob Nathanael Fischer chodził do szkoły miejskiej w Saalfeld. Po śmierci ojca został w 1763 roku przyjęty do Frankeschen Stiftungen w Halle. Od 1766 roku studiował teologię u Johanna Salomona Semlera i Johanna Augusta Nösselta na uniwersytecie w Halle. Wkrótce zainteresował się również filologią, historią i naukami przyrodniczymi.
W 1769 roku został nauczycielem w Frankeschen Stiftungen. W 1775 roku za namową Johanna Wilhelma Ludwiga Gleima zamieszkał w Halberstadt, gdzie został rektorem gimnazjum Matineum, a w 1783 roku po śmierci Christiana Gottfrieda Struensee (1717 – 1782) rektorem gimnazjum Stephaneum i stanowisko to sprawował aż do śmierci.
Proponowano mu stanowisko profesora retoryki zarówno na uniwersytecie w Halle jak i we Wrocławiu, ale nie przyjął tych propozycji. .

Znaczenie


Od 1784 roku  Gottlob Nathanael Fischer opublikował, w wiadomościach "Halberstädter Domschule", 11 odcinków o historii szkoły i poszerzył jej plan nauczania o nauki ścisłe i kulturę języka ojczystego. Pomnożył także zbiory naukowe szkoły i wyróżniał się w tamtych latach jako wyśmienity mówca. Mimo wszelkich starań szkoła nie była jego głównym punktem zainteresowań.
Kierował w Halberstadt towarzystwem literackim i od 1785 roku aż do śmierci redagował Halberstädter gemeinnützigen Blätter. W latach 1784-1785 był współwydawcą i autorem czasopisma Fliegenden Blätter für Freunde der Toleranz, Aufklärung und Menschenverbesserung jak również w latach 1785-1788 Beiträgen zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdiensten der Christen. Do tego ostatniego napisał liczne artykuły liturgiczne. Gottlob Nathanael Fischer wydawał także razem z Friedrichem von Gentzem Deutsche Monatsschrift. Do jego samodzielnych wydań zalicza się Olvides und Rockow, Freimüthige Briefe über das Religionsvereinigungswesen. W języku łacińskim publikował czasopismo artystyczne Florilegium latinum anni aerae christianae 1786.

Dzieła (wybór)


  • Calendarium Musarum latinum. Lipsia, 1786.
  • Beiträge zur Verbesserung des öffentlichen Gottesdienstes der Christen / 1,2. Leipzig, 1786.
  • Berlinisches Journal für Aufklärung. Berlin, 1.1788 - 9.1790.

Literatura


Linki