Felix Hettner


Felix Hettner (ur. 29 lipca 1851 w Jenie; zm. 11./12 października 1902 w Trewirze) – niemiecki archeolog i dyrektor muzeum. (wyznanie ewangelickie)

Felix Hettner
Felix Hettner.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Hermann Hettner (1821–1882), historyk literatury i sztuki oraz dyrektor muzeum; matka Marie (zm. 1856), córka barona Chrstiana von Stockmara (zm. 1863) i Fanny Somme;

Życiorys


Felix Hettner studiował w latach 1872–77 archeologię klasyczną na uniwersytetach w Lipsku i Bonn. W 1877 r. doktoryzował się. Od 1877 do 1902 r. był dyrektorem prowincjonalnego muzeum Trierer Provinzial-Museum w Trewirze (obecnie Rheinischen Landesmuseums Trier) i prowadził wykopaliska wokół miasta. W 1877 r. został członkiem Gesellschaft für nützliche Forschungen zu Trier (dawniej: Société des recherches utiles du département de la Sarre à Trèves), w latach 1878–1892 i 1898–1902 był jego sekretarzem. Z inicjatywy Theodora Mommsena (1817–1903) był w latach 1892–1898 archeologicznym kierownikiem badań na dawnej granicy rzymskiej tzw. Limes Górnogermańsko-Retycki (niem. Obergermanisch-Raetischer Limes) prowadzonych przez Reichs-Limeskommission. Wspólnie z Karlem Lamprechtem (1856–1915) wydawał w latach 1881–1891 czasopismo Westdeutsche Zeitschrift für Geschichte und Kunst. W 1890 r. otrzymał tytuł profesora i w latach 1899–1902 był członkiem Centralnej Dyrekcji Niemieckiego Instytutu Archeologicznego.

Dzieła (wybór)


  • Katalog des Königlichen Rheinischen Museums Vaterländischer Alterthümer bei der Universität Bonn, 1876.
  • De Iove Dolicheno, 1877.
  • Das römische Trier, 1880.
  • Die Neumagener Monumente, 1881.
  • Römisches Grabmonument, gefunden bei Bonn an der Sauer, 1881.
  • Zu den römischen Altertümern von Trier und Umgegend, 1891.
  • Die römischen Steindenkmäler des Provinzialmuseums zu Trier : mit Ausschluss der Neumagener Monumente, 1893.

Literatura


  • Hans Lehner: Felix Hettner [Nachruf], w: Westdeutsche Zeitschrift 21 (1902) 339-361 (z bibliografia Hettnera).
  • Jürgen Merten: Felix Hettner und die Erforschung des obergermanisch-rätischen Limes, w: Kurtrierisches Jahrbuch, 1961 ff, 1992 = Funde und Ausgrabungen im Bezirk Trier.

Linki