William Reuben Farmer

William Reuben Farmer (ur. w 1921 r.; zm. 31 grudnia 2000 r. w Dallas w Teksasie) - amerykański badacz Nowego Testamentu. (wyznania metodystycznego, od 1990 r. katolickiego)

Życiorys

William Reuben Farmer studiował teologię w Union Theological Seminary in the City of New York (m.in. u Paula Tillicha (1886-1965) i Reinholda Niebuhra (1892-1971)), po czym został ordynowany jako duchowny metodystyczny w United Methodist Church (pol. Zjednoczony Kościół Metodystyczny). W 1990 r. konwertował na katolicyzm.

Farmer był profesorem na uniwersytecie Southern Methodist University w Dallas w Teksasie i pracował także na tamtejszym uniwersytecie. Jego badania związane były z problemami synoptycznymi i dotyczyły Ewangelii Mateusza, Marka i Łukasza. Negował teorię dwóch źródeł i w przyjęciu Ewangelii Marka za najstarszą z tych trzech Ewangelii widział objaw kulturowej walki skierowanej przeciw katolicyzmowi. Zamiast tego William Reuben Farmer reprezentował "teorię dwóch Ewangelii", według której Ewangelia Mateusza jest najstarsza i powstała już w okresie wczesnego chrześcijaństwa w Jerozolimie.

Dzieła (wybór)

  • The Synoptic Problem: A Critical Analysis. 1964.
  • The Last Twelve Verses of Mark. 1974.
  • The Gospel of Jesus: The Pastoral Relevance of the Synoptic Problem. 1994.

Literatura