Howard Eugster


Howard Eugster-Züst (ur. 14 listopada 1861 r. w Nowym Jorku; zm. 18 kwietnia 1932 r. w Speicher) - szwajcarski teolog religijno-socjalistyczny, redaktor i polityk.

Genealogia


Ojciec Jakob, kupiec; matka Anna Elisabeth Tobler; brat Arthur, polityk Freisinnig-Demokratische Partei (FDP); - ożenił się w 1887 r. z Anną Theodorą Züst.

Życiorys


Po śmierci matki rodzina wróciła w 1865 r. ze Stanów Zjednoczonych do Szwajcarii. W 1866 r. zmarł także ojciec. Howard Eugster wyrastał w Speicher pod opieką pastora Gottlieba Lutza, który wychował go w duchu konserwatywno-pietystycznym. Po ukończeniu szkoły w Bernie studiował w latach 1883-87 teologię ewangelicką w Neuenburgu, Bazylei i Berlinie. Od 1887 do 1909 r. działał jako pastor w Hundwil. Pod wpływem Christopha Friedricha Blumhardta odwrócił się od ortodoksyjnego pietyzmu, zaangażował się w socjaldemokracji i został znany jako »pastor tkaczy« (niem. Weberpfarrer). Bezpośrednio po ruchu płacowym tkaczy w Appenzell w 1899 r. założył w 1900 r. związek Appenzeller Weberverband, którego był przewodniczącym do 1908 roku.

W latach 1901-13 kierował czasopismami jako redaktor Ostschweizerische Industriezeitung i Textil-Arbeiter. W 1903 r. należał do założycieli Schweizerischer Textilarbeiterverband (Szwajcarskie Związek Robotników Tekstylnych), którego był przewodniczącym w latach 1908-13. Oprócz pracy w związkach zawodowych awansował wkrótce na czołową postać socjaldemokracji w Appenzell. W latach 1900-13 reprezentował partię w radzie kantonu, od 1908-32 należał do rady narodowej, w latach 1913-31 był radcą rządu kantonu Appenzell Ausserrhoden. Głównym punktem jego pracy politycznej było ustawodawstwo socjalne. Angażował się również na poziomie kantonu w przepisy dotyczące ochrony pracownic, powstrzymania pracy dzieci i edukacji zawodowej. Stworzył fundusz emerytalny dla nauczycieli i urzędników państwowych, popierał w kantonie ubezpieczenie emerytalne, rozbudowę opieki przeciwgruźliczej i domów dziecka. Na szczeblu federalnym walczył o rewizję przepisów z 1877 r. dotyczących fabryk i wprowadzenie ubezpieczenia emerytalnego i z tytułu renty rodzinnej. Był także orędownikiem służby cywilnej dla odmawiających służby wojskowej.

Literatura


  • L. Specker, Weberpfarrer Howard E.-Züst, 1975.

Linki