Erasmus Reinhold

Erasmus Reinhold (ur. 22 października 1511 r. w Saalfeld/Saale; zm. 19 lutego 1553 r. tamże) - niemiecki astronom i matematyk. Był jednym z pierwszych zwolenników teorii heliocentrycznej Mikołaja Kopernika (1473-1543). (wyznania katolickiego, później luterańskiego)

Genealogia

Ojciec Johann Reinhold, rajca w Saalfeld/Saale; brat Johann (zm. 1553), prof. matematyki w Greifswaldzie; - ożenił się 1) w Wittenberdze w 1537 r. z Margarethą Bauer (zm. 1548), 2) w Wittenberdze w 1550 r. z Marthą N. N. (zm. 1552); z 1) małżeństwa miał jednego syna Erasmusa d. J. (1538–92), dr medycyny i astronom oraz dwie córki.

Życiorys

Erasmus Reinhold studiował od semestru zimowego 1530/31 matematykę na uniwersytecie w Wittenberdze u Jakoba Milicha (1501–59) i w 1534 r. otrzymał tytuł magistra. Dzięki poparciu Filipa Melanchtona (1497-1560) otrzymał w 1536 r. posadę profesora matematyki ("Mathematum superiorum") w Wittenberdze, która obejmowała również astronomię. Razem ze swoim kolegą Jerzym Joachimem Retykiem (1514–74), który był profesorem "Mathematum inferiorum" należał do pierwszych uczonych, którzy zwrócili uwagę na znaczenie dzieła Kopernika. W wydanym w 1542 r. piśmie "Theoricae novae planetarum" nazwał Kopernika "drugim Ptolemeuszem, który odnowił upadający system". W dziele tym opisał także przypuszczalnie jako pierwszy sposób funkcjonowania camery obscura.

Ponieważ kosmologia Kopernika spotkała się ze zdecydowanym odrzuceniem przez wittenberskich reformatorów, Reinhold czuł się zobowiązany uczyć nadal wg. teorii Ptolemeusza. Jako jego główne dzieło uznawane są nieopublikowane komentarze do "De revolutionibus orbium coelestium" (pol. O obrotach sfer niebieskich) Kopernika i jego tablica astronomiczna "Tabulae Prutenicae" (1551). "Tabulae Prutenicae" była przez ponad 50 lat najważniejszym środkiem pomocniczym dla astronomów i została zastąpiona dopiero przez "Tabulae Rudolphinae" (1627) Johannesa Keplera (1571-1630).

W 1552 r. opuścił Wittenbergę z powodu szerzącej się dżumy i wrócił do rodzinnego domu. Reinhold słynął z dokładności pomiarów, co wywołało wielkie zainteresowanie Tycho Brahe (1546-1601), który udał się do niego do Saalfeld, aby poznać jego metody pomiarowe.

Erasmus Reinhold zmarł 19 lutego 1553 r. na suchoty.

Jego najwybitniejszymi uczniami byli Caspar Peucer (1525-1602) i Johann Hommel.

Dzieła (wybór)

  • Themata, Qvae Continent Methodicam Tractationem de Horizonte rationali ac sensili, Deq[ue] mutatione horizontium & meridianorum. 1541.
  • Novae Theoricae Planetarum. 1542.
  • Theoricae Novae Planetarvm Georgii Pvrbacchii Germani. 1542.
  • Ephemerides duorum annorum 50 et 51. 1550.
  • Logistice scrupulorum astronomicorum. 1551.
  • Prutenicae tabulae coelestium motuum. 1551.
  • Unterricht von dem Compast oder Quadranten. 1574.

Literatura

  • Siegmund Günther: Erasmus Reinhold. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 28, Duncker & Humblot, Leipzig 1889, s. 77–79.
  • Andreas Kühne: Reinhold, Erasmus (d. Ä.). W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 21, Duncker & Humblot, Berlin 2003, ISBN 3-428-11202-4, s. 367.

Linki