Ernst Engel

Christian Lorenz Ernst Engel (ur. 26 marca 1821 r. w Dreźnie; zm. 8 grudnia 1896 r. w Serkowitz (obecnie część Radebeul)) - niemiecki statystyk, ekonomista, jeden z twórców ekonomii społecznej i twórca prawa Engla. (wyznania ewangelicko-luterańskiego)

Ernst Engel
Ernst Engel.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec George Bernhard, handlarz winem; matka Christiane Rosina z domu Möbius; - ożenił się w Dreźnie w 1848 r. z Johanne Friederike Amalie z domu von Holleuffer(1824-90); miał 2 synów i córkę.

Życiorys

Ernst Engel studiował w latach 1842-1845 górnictwo i hutnictwo w Akademii Górniczej we Freibergu (Saksonia). Po studiach podróżował po Niemczech, Belgii, Anglii i Francji. W Brukseli poznał statystyka Adolpha Quételeta (1796-1874). W 1848 r. został powołany do Komisji Badań Rzemiosła i Stosunków Pracy w Królestwie Saksonii i w 1850 r. do organizacji Ogólnoniemieckiej Wystawy Przemysłowej (miem. Allgemeine Deutsche Gewerbe-Ausstellung) w Lipsku. W latach 1850-1858 pracował w zarządzie Königlich-Sächsisches Statistisches Büro i od 1860 do 1882 r. był dyrektorem Königlich-Preußisches Statistisches Bureau.

Engel należał do wielkich organizatorów statystyki w Niemczech. Dla niego statystyka była "przedstawieniem stanu ogółu" i z jednej strony widział ją jako samodzielną naukę, z drugiej jako metodę w służbie wszystkich pozostałych nauk. Od statystyki wymagał, żeby znalazła zastosowanie we wszystkich gałęziach administracji. Aby ten warunek spełnić założył w 1862 r. seminarium do statystycznego kształcenia urzędników państwowych. Ernst Engel zalicza się do założycieli Międzynarodowego Kongresu Statystycznego. Jego imieniem zostało nazwane prawo (prawo Engela), które mówi, że wzrastające dochody powodują wzrost wydatków na żywność, lecz ich udział w ogólnych wydatkach się zmniejsza. Przyczyną względnego spadku wydatków na żywność jest ogólny wzrost dochodów. Prawo to sformułował w piśmie » Die Productions- und Consumptionsverhaeltnisse des Koenigsreichs Sachsen« (1857). Jest także twórcą tzw. krzywej Engela, która graficznie przedstawia zależność między dochodem konsumenta a ilością konsumowanego przez niego dobra, zakładając stałość cen wszystkich towarów oraz innych zmiennych.

Ernst Engel zmarł 8 grudnia 1896 r. w Serkowitz, w swojej willi Villa Engel i został pochowany na cmentarzu Trinitatisfriedhof.

Dzieła (wybór)

 • Die Bewegung der Bevölkerung im Königreich Sachsen in den Jahren von 1834 - 1850. 1852.
 • Jahrbuch für Statistik und Staatswirthschaft des Königreichs Sachsen. 1853.
 • Die Productions- und Consumtionsverhältnisse des Königreichs Sachsens. 1857.
 • Die Methoden der Volkszählung. 1861.
 • Die wichtigsten Resultate einer vergleichenden Statistik der Gesundheit und Sterblichkeit der Civil- u. Militärbevölkerung im preussischen Staate. 1863.
 • Der Internationale Statistische Congress in Berlin. 1863.
 • Der Preis der Arbeit. 1866.
 • Ausführlicher Plan für eine allgemeine Unterrichtsstatistik des preußischen Staates. 1877.
 • Das Rechnungsbuch der Hausfrau und seine Bedeutung im Wirthschaftsleben der Nation. 1881.
 • Die Lebenskosten belgischer Arbeiter-Familien früher und jetzt. 1895.

Literatura

 • Emil Blenck: „Engel, Christian Lorenz Ernst” w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 48, Duncker & Humblot, Leipzig 1904, s. 363-369 (online).
 • Ernst Meier: „Engel, Ernst” w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, s. 500 onliner).

Linki