Conrad Ekhof

Hans Conrad Dietrich Ekhof (także Konrad Eckhof; ur. 12 sierpnia 1720 r. w Hamburgu; zm. 16 czerwca 1778 r. w Gocie) - niemiecki aktor, który wprowadził realistyczny styl przedstawiania na niemieckiej scenie i za zasługi dla niemieckiego teatru już za życia został nazwany "ojcem niemieckiej sztuki aktorskiej". (wyznania ewangelickiego)

Anton Graff 004, Conrad Ekhof
Portret Conrada Ekhofa wykonany przez Antona Graffa, 1774.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Nikolaus, krawiec i żołnierz miasta Hamburg; - ożenił się z aktorką Georgine (1706-1790), córką właściciela teatru Johanna Spiegelberga.

Życiorys

Conrad Ekhof dzięki własnym zdolnościom i wsparciu ewangelickiego Kościoła w Hamburgu ukończył tamtejsze gimnazjum Johanneum. Od 1735 r. pracował jako pisarz u komisarza poczty w Hamburgu, od 1738 r. tę samą funkcję pełnił u adwokata w Schwerinie i początkiem 1740 r. zatrudniony został przez Johanna Friedricha Schönemanna (1704-1782) w jego grupie teatralnej Schönemannsche Gesellschaft w Lüneburgu. Przez kolejnych 17-cie lat był nieprzerwanie jej członkiem i czasowo także kierownikiem grupy. W 1757 r. przyłączył się do grupy teatralnej Schuchsche Gesellschaft Franziskusa Schucha w Gdańsku, gdzie współpracował z Heinrichem Gottfriedem Kochem (1703-1775). W 1764 r. przeniósł się do grupy Ackermannsche Gesellschaft Konrada Ernsta Ackermanna (1712-1771), do Hamburga, gdzie spotkał dramaturga Gottholda Ephraima Lessinga (1729-1781). Po rozstaniu z teatrem w Hamburgu zatrudnił się w trupie Seylersche Schauspiel-Gesellschaft Abela Seylera (1730-1800) i w latach 1771-1774 grał na dworze księżnej Anny Amalii (1739-1807) w Weimarze. Po pożarze teatru weimarskiego objął kierownictwo w założonym teatrze w Gocie. Krótko przed śmiercią występował gościnnie w Weimarze w przedstawieniu, w którym udział miał także Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832).

Conrad Ekhof był pierwszym realistycznym odtwórcą niemieckiego teatru, który przezwyciężył pusty patos francuskiego stylu i wprowadził na scenę żywy charakter. Jego działalność literacka ograniczyła się do prologów i tłumaczeń dla teatru. Zajmował się także teorią sztuki aktorskiej i kształceniem przyszłej generacji aktorów. Już w 1753 r. starał się zjednoczyć aktorów w jednym związku, który w stylu 18-wiecznym nazwał "akademią". W związku tym aktorzy mieli się spotykać, aby w tym kręgu przeczytać sztukę i ją omówić. Poza tym ustalił dyrektywy postępowania aktorów w życiu prywatnym i zawodowym, aby podnieść ich poziom moralny i towarzyski i stworzyć trwały zespół. Statuty i protokoły z posiedzeń tej akademii wskazują, że Ekhof myślał tylko o zjednoczeniu swojej grupy teatralnej, a nie o powszechnej niemieckiej akademii aktorstwa. W ostatnich latach życia Conrad Ekhof opracował plan kasy emerytalnej i pogrzebowej dla aktorów. Jego uczniami byli Friedrich Ludwig Schröder (1744-1816) i August Wilhelm Iffland (1759-1814).

Literatura

  • Joseph Kürschner: „Ekhof, Conrad” w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, s. 785-789 (onliner).
  • Hans Heinrich Borcherdt: „Ekhof, Hans Conrad Dietrich” w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, s. 429 (online).