Otto Eissfeldt


Otto Eissfeldt (także Otto Eißfeldt; ur. 1 września 1887 w Northeim; zm. 23 kwietnia 1973 w Halle (Saale)) – niemiecki teolog ewangelicki, badacz Starego Testamentu i historii religii.

Życiorys


Otto Eissfeldt uczęszczał do szkół w Northeim, Koblencji, Dortmundzie, a w 1905 r. zdał maturę w Duisburgu. Od 1905 do 1912 r. studiował teologię ewangelicką i języki orientalne na uniwersytetach w Getyndze i Berlinie. W 1908 r. zdał w Hanowerze pierwszy egzamin teologiczny, w latach 1908–12 był inspektorem w domu akademickim Stiftung Johanneum w Berlinie. W 1911 r. został licencjatem teologii, w 1912 zdał w Berlinie drugi egzamin teologiczny i został pastorem pomocniczym w tamtejszym Jerusalems- und Neuen Kirche. Po habilitacji w 1913 r. pracował jako Privatdozent na uniwersytecie w Berlinie i prowadził wykłady na temat Starego Testamentu. W 1916 r. doktoryzował się w Getyndze, w 1918 r. otrzymał tytuł profesora, w 1922 r. powołano go jako profesora zwyczajnego w dziedzinie Starego Testamentu na uniwersytet w Halle. Od 1944 do 1948 r. był rektorem Uniwersytetu Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze. W latach 50-tych prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Hamburgu, Kopenhadze, Moguncji, Erlangen i Tybindze. W 1957 r. przeszedł na emeryturę.

Od 1929 r. Otto Eissfeldt poświęcał się w szczególności badaniu, znalezionym podczas wykopalisk w Ras Szamra, starofenickich tablic. Razem z Albrechtem Altem (1883–1956) i Paulem Kahle (1875–1964) ukończył trzecią wersję krytycznego wydania tekstu hebrajskiego Starego Testamentu Biblia Hebraica.

Dzieła (wybór)


  • Hexateuch-Synopse. Die Erzählung der fünf Bücher Mose und des Buches Josua mit dem Anfange des Richterbuches. Leipzig 1922.
  • Einleitung in das Alte Testament unter Einschluss der Apokryphen und Pseudepigraphen. Tübingen 1934.
  • Molk als Opferbegriff im Punischen und Hebräischen und das Ende des Gottes Moloch. Halle 1935.
  • Tempel und Kulte syrischer Städte in hellenistisch-römischer Zeit. J. C. Hinrichs Verlag, Leipzig 1941.
  • Von Ugarit nach Qumran. Beiträge zur alttestamentlichen und altorientalischen Forschung. Otto Eissfeldt zum 1. September 1957 dargebracht von Freunden und Schülern. Berlin 1958.
  • Neue keilalphabetische Texte aus Ras Schamra-Ugarit. Berlin 1965.

Literatura


  • Friedrich Wilhelm Bautz: Eissfeldt, Otto w Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 1, Bautz, Hamm 1975. ISBN 3-88309-013-1, sp. 1482–1483.

Linki


  • Biografia w Catalogus Professorum Halensis.