Édouard Reuss

Édouard Guillaume Eugène Reuss (ur. 18 lipca 1804 r w Strasburgu; zm. 5 kwietnia 1891 r. tamże) - teolog protestancki, egzegeta, profesor na uniwersytecie w Strasburgu (1838-1888). Protestant umiarkowany, kładł nacisk na pogłębioną znajomość Biblii i jej historię. Odegrał ważną rolę w propagowaniu badań niemieckiej szkoły filologicznej we Francji.

Édouard Guillaume Eugène Reuss
Édouard Reuss.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Kuzynka Luise Caroline Reuß (1781–1858), matka Georga Büchnera; - ożenił się w 1839 z Julie Himly; miał syna Rodolphe (ur. 1841).

Życiorys

Édouard Reuss studiował filologię w latach 1819-1822 w Strasburgu. Studia kontynuował w Getyndze u Johanna Eichhorna, następnie w Halle studiował języki orientalne u Wilhelma Geseniusa i wreszcie w Paryżu u Silvestre de Sacy (1827-1828). W 1828 został asystentem w Strasburgu. W latach 1829-1834 wykładał egzegezę biblijną i języki orientalne na wydziale teologii w Strasburgu, w 1836 został profesorem zwyczajnym teologii, a w 1864 profesorem Starego Testamentu. Był także członkiem Deutsche Morgenländische Gesellschaft.

W Kościele Wyznania Augsburskiego (ECAAL) był liberałem. Reuss był stałym współpracownikiem czasopisma Revue de théologie et de philosophie chrétienne (Przegląd teologii i filozofii chrześcijańskiej), które wydawał Timothée Colani (1824-1888). Jego teorie krytyki biblijnej zbiegały się częściowo z tymi Karla Heinricha Grafa i Juliusa Wellhausena. W pewnym sensie był ich prekursorem, a Graf był przez pewien czas jego uczniem. Na początku nowego ruchu wahał się opublikować rezultaty swoich badań. Razem z Augustem Eduardem Cunitzem i Johannem Wilhelmem Baumem wydał pisma Kalwina Joannis Calvini opera quae supersunt omnia (60 tomów, 1863).

Dzieła (wybór)

  • De libris veteris Testamenti apocryphis plebi non negandis, 1829.
  • Ideen zur Einleitung in das Evangelium Johannis, 1840.
  • Die Johanneische Theologie, 1847.
  • Die Geschichte der Heiligen Schriften Alten Testaments, 1881.
  • La Bible : Traduction nouvelle avec Notes et Commentaires, 1876-1881.

Literatura

  • ENCREVE André: Les protestants, Beauchesne, tom 5, 1993.
  • STROHL Henri: Le protestantisme en Alsace, Oberlin, Strasbourg, 2000.

Linki

Ostatni dostęp do linków 19.05.2015.