Friedrich Adolf Ebert


Friedrich Adolf Ebert (ur. 9 lipca 1791 w Taucha; zm. 13 listopada 1834 w Dreźnie) - niemiecki bibliotekarz i bibliograf. (wyznania luterańskiego)

Friedrich Adolf Ebert, Lichtdruck
Friedrich Adolf Ebert, 1827.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Samuel (1747-1807), magister, diakon, duchowny w więzieniu i sierocińcu w Lipsku; matka Ulrike Freyer; - ożenił się w 1826 z Amalie z domu Hedenius (ur. 1799); miał 2 synów.

Życiorys


Friedrich Adolf Ebert studiował od 1808 r. najpierw teologię, a później filologię na uniwersytecie w Lipsku. Zainteresowanie historią obudził w nim Hans Karl Dippold. W 1812 r. otrzymał tytuł doktora po obronie pracy pt. »Hierarchia in religionem ac literas commoda« w Wittenberdze. W 1811 r. zwrócił na siebie uwagę pismem »Über öffentliche Bibliotheken« i w 1813 r. został zatrudniony w bibliotece uniwersyteckiej w Lipsku. Już po roku otrzymał stałą posadę jako sekretarz w publicznej bibliotece królewskiej w Dreźnie. Od 1828 r. aż do śmierci pracował tam jako nadbibliotekarz (naczelny bibliotekarz), z przerwą w latach 1823-25 kiedy to pracował w bibliotece w Wolfenbüttel.

W 1820 r. w porozumieniu z Georgiem Heinrichem Pertzem był współpracownikiem »Monumenta Germaniae Historica«. W tym samym roku opublikował książkę »Die Bildung des Bibliothekars« (1820), w której żądał samodzielności zawodu bibliotekarza i przedstawił koncepcję administrowania biblioteką, którą później podjęli i dalej rozwinęli Christian Molbech, Edmund Zoller, Julius Petzholdt i Arnim Graesel. Nie mniej istotne są jego teoretyczne założenia bibliografii. W 1822 r. wydał kolejne pismo »Geschichte und Beschreibung der Königlichen öffentlichen Bibliothek zu Dresden«, które jest prototypem historiografii bibliotecznej monografii. »Allgemeine bibliographische Lexikon« (2 tomy, 1821-1830) jest jeszcze dzisiaj sztandarowym dziełem i osiągnięciem bibliografii. Jego współpracownikiem przy tworzeniu tego pisma był Ludwig Hain.

Razem z Martinem Schrettingerem (1772-1851) uważany jest za twórcę nowoczesnego bibliotekoznawstwo.

Dzieła (wybór)


  • Ueber öffentliche Bibliotheken, besonders deutsche Universitätsbibliotheken, und Vorschläge zu einer zweckmäßigen Einrichtung derselben. 1811.
  • Hierarchia in religionem ac literas commoda. 1812.
  • Friedrich Taubmanns Leben und Verdienste : Versuch einer genaueren und billigeren Beurtheilung des oft verkannten Mannes und Beitrag zur Feier des eben verflossnen zweiten Jahrhunderts nach seinem Tode ; Nebst einem Abriss des Zustandes der Philologie in Sachsen während des sechzehnten Jahrhunderts. 1814.
  • Die Bildung des Bibliothekars : an Herrn M. Behringer, bestverdienten vierten Lehrer und Mathematicus an der Nicolaischule zu Leipzig, am Tage seines Promotionsjubiläums. 1820.
  • Allgemeines Bibliographisches Lexikon. 2 tomy, 1821-1830.

Literatura


  • Franz Schnorr von Carolsfeld: „Ebert, Friedrich Adolf” w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, s. 585 (online).
  • Hans Lülfing: „Ebert, Friedrich Adolf” Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, s. 253 ( online).

Linki


  • Manfred Mühlner: Biografia w Sächsische Biografie. Herausgegeben vom Institut für Sächsische Geschichte und Volkskunde.