Christoph Daniel Ebeling

Christoph Daniel Ebeling (ur. 20 listopada 1741 roku w Garmissen k. Hildesheim, zm. 30 czerwca 1817 roku w Hamburgu) - niemiecki bibliotekarz, pedagog, krytyk muzyki . ( wyznania ewangelickiego)

Christoph Daniel Ebeling AGE V05 1800
Christoph Daniel Ebeling.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johann Justus (1715–83), superintendent w Lüneburg; matka Sophie Elisabeth (ur. w 1717 roku), córka Johanna Christopha Walbauma (1683–1763), organisty i burmistrza w Lauenstein koło Hildesheim i córki pastora Anny Louisy Marquard; kawaler.

Życiorys

W latach 1763-67 Christoph Daniel Ebeling studiował na uniwersytecie w Getyndze teologię, języki, geografię i historię, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Ameryki. Jego nauczycielem był między innymi Gottfried Achenwall. Od 1767 roku do 1769 pracował jako nauczyciel domowy w Lipsku, a od 1771 roku razem z Johannem Georgem Büschem w założonej w 1768 roku akademii handlowej w Hamburgu.
W 1784 roku został profesorem historii i języka greckiego w gimnazjum akademickim w Hamburgu i w 1799 roku mianowano go na bibliotekarza biblioteki miejskiej, którą kierował aż do śmierci.
Pod koniec życia ogłuchł z powodu nie wyleczonej choroby w młodości.

Znaczenie

Jako bibliotekarz zwiększył stan posiadania biblioteki i starał się, aby biblioteka była dwa razy w tygodniu otwarta. Jednocześnie pracował jako krytyk literacki i muzyczny. Przyjaźnił się z Carlem Philippem Emanuelem Bachem i Friedrichem Gottliebem Klopstockem i po śmierci Klopstocka zajął się wydaniem jego dzieł.
Około 1780 roku przetłumaczył Mesjasza Georga Friedricha Händla. Tłumaczenie to wykorzystał Wolfgang Amadeus Mozart do swojego opracowania Mesjasza. Poza tym przetłumaczył na język niemiecki epokowe dzieło Charles'a Burney'a The present state of music in France and Italy (niem. „Tagebuch einer musikalischen Reise durch Frankreich und Italien“, Hamburg 1772).

W ciągu swego życia zgromadził w swojej prywatnej bibliotece około 3.200 książek i ok.10.000 map Ameryki Północnej. Po jego śmierci bibliotekę kupił kupiec z Bostonu Israel Thorndyke i przekazał ją Harvard College.
Sedno jego naukowej działalności stanowił „Nowy Świat” i jako pierwszy zajął się pisaniem historii młodego amerykańskiego państwa po odłączeniu się od Anglii. Jego niedokończone główne dzieło „Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika, Die vereinigten Staaten von Nordamerika“, 7 tomów, 1793-1816) obejmowało po raz pierwszy amerykańskie źródła, szczególnie akta rządowe i ustawy.
Razem z Dietrichem Hermannem Hegewischem założył pierwsze w Niemczech czasopismo naukowe poświęcone wyłącznie Ameryce „Amerikanische Magazin“ (1795–97).

Dzieła (wybór)

  • Neue Sammlung von Reisebeschreibungen , 1780 - 1790.
  • Carl Burney's, der Musik Doctors, Tagebuch seiner Musikalischen Reisen Durch Böhmen, Sachsen, Brandenburg, Hamburg und Holland.
  • Händels Oratorium ‚Der Messias‘, im Clavierauszuge von C. F. G. Schwencke, mit deutschem Texte von Klopstock und Ebeling, 1809.
  • Erdbeschreibung und Geschichte von Amerika : die vereinten Staaten von Nordamerika / 7 , 1816.

Literatura

Linki