Johann Jacob Dusch


Johann Jacob Dusch (ur. 12 lutego 1725 roku w Celle; zm. 18 grudnia 1787 roku w Altonie) - niemiecki poeta i prozaik. (wyznanie ewangelickie)

Johann Jakob Dusch
Johann Jakob Dusch, obraz Johanna Jakoba Tischbeina, 1766, namalowany dla Johanna Wilhelma Ludwiga Gleima. Gleimhaus Halberstadt.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys


Johann Jacob Dusch studiował teologię, nauki piękne (niem. schöne Wissenschaften) i literaturę angielską na uniwersytecie w Getyndze. Po ukończeniu studiów rozpoczął karierę jako nauczyciel domowy i naukowiec. W 1766 roku został dyrektorem gimnazjum w Altonie, w 1767 roku profesorem języka angielskiego i niemieckiego, w 1771 roku profesorem filozofii i matematyki. W 1780 roku otrzymał od króla duńskiego tytuł radcy prawnego.

Znaczenie


W 1762 roku, jako pierwszy, przetłumaczył na język niemiecki History of England Davida Hume'a. W latach 1758-1763 przetłumaczył dzieła Alexandra Pope'a i opublikował je w pięciu tomach. Gotthold Ephraim Lessing określa go ironicznie w swoich 41 literackich listach jako „ najpłodniejsze pióro naszych czasów”. Pracował w duchu Johanna Christopha Gottscheda. Napisał komedię ”Die unschuldigen Diebe" (pol. Niewinni złodzieje, 1749), poemat "Die Wissenschaften" (pol. Nauki, 1751). W komicznych epopejach Johann Jacob Dusch wzorował się na Alexandrze Pope i już przez jemu współczesnych uważany był za jego naśladowcę.
Jego Moralische Briefen (pol. Listy moralne) wywołały dużą sensację i dokonał nimi nawet pewnego małego przełomu artystycznego.

Dzieła (wybór)


  • Die unschuldigen Diebe , 1749.
  • Die Wissenschaften , 1752.
  • Vermischte Werke in verschiedenen Arten der Dichtkunst, 1754.
  • Der Schooßhund : Ein komisches Heldengedicht in 9 Büchern , 1756.
  • Drey Gedichte, 1756.
  • Der Tempel der Liebe, 1757.
  • Briefe des Theodosius und der Constantia , 1764.
  • Die Pupille, 1798.

Literatura


  • Kelchner, Ernst, „Dusch, Johann Jacob“ w Allgemeine Deutsche Biographie tom 5 (1877), strona 494 (online).

LinkiLicencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.