Paul Drews

Paul Gottfried Drews (ur. 8 maja 1858 r. w Eibenstock; zm. 1 sierpnia 1912 r. w Halle (Saale)) - niemiecki teolog luterański, profesor teologii praktycznej w Jenie, Gießen i Halle.

Genealogia

Ojciec August (ur. 1828), kupiec; matka Alma z domu Zeißig (ur. 1835); - ożenił się w 1890 r. z Elisabeth z domu Kühn; miał syna i córkę.

Życiorys

Paul Drews po ukończeniu gimnazjum Thomasschule w Lipsku studiował teologię na uniwersytetach w Lipsku i Getyndze. W 1883 r. otrzymał w Lipsku tytuł licencjata teologii. Po studiach pracował przez krótki czas jako nauczyciel w domu barona we Frankonii, po czym został pastorem w Burkau (Górne Łużyce) (1883) i w kościele św. Łukasza (niem. Lukaskirche) w Dreźnie (1889). W 1894 r. został profesorem nadzwyczajnym teologii praktycznej na uniwersytecie w Jenie, od 1901 r. profesorem zwyczajnym w Gießen i w 1908 r. w Halle.

Naukowo występował najpierw jako historyk Reformacji (» Willibald Pirkheimers Stellung zur Reformation«, 1887; »Humanismus und Reformation«, 1887; ) i badacz luteranizmu (» Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit«, 1883). Wydał dysputy Marcina Lutra (1483-1546) »Disputationen D. Martin Luthers in den Jahren 1535 bis 1545« (1895/96), potem jako historyk liturgii opublikował pismo »Entstehungsgeschichte des Kanons in der römischen Messe« (1902). Jednak znany został przede wszystkim dzięki programowi reform związanym ze studiowaniem teologii praktycznej, który dopiero krótko przed śmiercią sformułował (»Das Problem der praktischen Theologie«, 1910), ale wcześniej zaczął już go urzeczywistniać. Paul Drews był współzałożycielem czasopisma kościelno-religijnego Die Christliche Welt. Dzisiaj uważany jest za prekursora socjologii religii i teologii empirycznej.

Dzieła (wybór)

 • Wilibald Pirkheimers Stellung zur Reformation : ein Beitrag zur Beurteilung des Verhältnisses zwischen Humanismus und Reformation. 1887.
 • Mehr Herz fürs Volk! 1891.
 • Petrus Canisius, der erste deutsche Jesuit. 1892.
 • Christus unser Leben. 3 tomy 1894/1901/1910 (kazania).
 • Disputationen Martin Luthers in d. J. 1535-1545 an der Universität Wittenberg gehalten. 1895.
 • Luther, Luthers Freunde und Gegner. 1900.
 • Das kirchliche Leben der evangelisch-lutherischen Landeskunde des Königreiches Sachsen. 1902.
 • Die Predigt im 19. Jahrhundert : kritische Bemerkungen und praktische Winke. 1903.
 • Die Reform des Strafrechts und die Ethik des Christentums. 1905.
 • Entsprach das Staatskirchentum dem Ideale Luthers? 1908.
 • Kirche und der Arbeiterstand. 1909.
 • Das Problem der praktischen Theologie. 1910.

Literatura

 • Friedrich Wilhelm Bautz: Drews,Paul. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 1, Bautz, Hamm 1975, s. 1382-1382.
 • Franz Lau: „Drews, Paul” w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, s. 118 (online).

Linki

 • Biografia, w: Catalogus Professorum Halensis.