Ernst Dohm


Wilhelm Ernst Dohm (ur. 24 maja 1819 we Wrocławiu (wówczas niem. Breslau) jako Elias Levy; zm. 5 lutego 1883 w Berlinie) – niemiecki publicysta, pisarz i tłumacz. (wyznanie mojżeszowe, od 1827 ewangelickie)

Ernst-Dohm
Ernst Dohm, 1867. Autor: Adolf Neumann.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec David Marcus (później Franz, 1791-1831), kupiec i lombardzista we Wrocławiu; matka Rosalie (1795–1857), córka aktora dworskiego w Głogowie Eliasa Lichtenstädta; krewny David Kalisch (1820–1872); – ożenił się w Berlinie w 1853 z Hedwig Schleh; dzieci syn i 4 córki.

Życiorys


Ernst Dohm studiował filozofię i teologię na uniwersytecie w Halle m.in. u Augusta Tholucka (1799–1877). Po krótkiej działalności jako pastor pracował jako krytyk literacki dla różnych czasopism m.in. dla Der Gesellschafter oder Blätter für Geist und Herz i Magazin für die Litteratur des Auslandes. Po założeniu tygodnika Kladderadatsch przez wydawcę Heinricha Alberta Hofmanna (1818–1880) i pisarza Davida Kalischa stał się jednym z pierwszych jego współpracowników. Po roku działalności czasopisma został w 1849 r. jego naczelnym redaktorem i przez 35 lat pisał dla czasopisma przeważnie satyry polityczne.

Ernst Dohm bardzo wcześnie poznał znaczenie Otto Bismarcka (1815–1898), jak również geniusz Richarda Wagnera (1813–1883). Jako tłumacz opracowywał teksty sztuk teatralnych dla Königstädtisches Theater i był krytykiem współczesnych autorów m.in. Paula Lindau (1839–1919). Znane stały się jego tłumaczenia poetyckie bajek Jeana de La Fontaine (1621–1695) i przekłady tekstów kilku operetek Jacques'a Offenbacha (1819–1880), a szczególnie tłumaczenie operetki Piękna Helena.

Dzieła (wybór)


  • Die Tribüne : Kritische Blätter aus d. Preuss. Parlamente. 1849.
  • Wenn Leute Geld haben : Posse mit Gesang in 3 Akten. 1851.
  • Das erste Debut : dramatischer Scherz mit Gesang. 1853.
  • Ihr Retter : Schwank mit Gesang in 1 Akt. 1862.
  • Der Trojanische Krieg : Komödie in drei Acten. 1864.
  • Secundenbilder : ungereimte Chronik. 1879.

Literatura


  • Heinz August: „Dohm, Wilhelm Ernst” w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, s. 40 (online).
  • Max Osborn: „Dohm, Ernst” w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 48, Duncker & Humblot, Leipzig 1904, s. 219–224 (online).

Linki