Wilhelm Dörpfeld


Friedrich Wilhelm Dörpfeld (ur. 26 grudnia 1853 w Barmen w Niemczech; zm. 25 kwietnia 1940 w Leukas w Grecji) - archeolog niemiecki, znawca architektury starożytnej Grecji. (wyznania luterańskiego)

Wilhelm Dörpfeld
Wilhelm Dörpfeld.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Friedrich Wilhelm; matka Christine z domu Keller (zm. 1871); - ożenił się w Berlinie w 1886 r. z Anną, córką archeologa i architekta Friedricha Adlera; miał syna i dwie córki.

Życiorys


Wilhelm Dörpfeld po ukończeniu gimnazjum w Elberfeld studiował od 1873 do 1876 roku w berlińskiej Bauakademie (Akademia Architektury), gdzie znajomością greckiej architektury zwrócił na siebie uwagą Friedricha Adlera. Dzięki protekcji Adlera wziął w 1877 roku udział w wykopaliskach w Olimpii prowadzonych przez Adlera i Ernsta Curtiusa. Tam opracował metodę datowania starożytnych stanowisk archeologicznych, opartą na analizie warstw, w których obiekty zostały odnalezione, i na typie materiałów budowlanych użytych do ich wzniesienia. Kiedy Heinrich Schliemann zwiedzał wiosną 1881 r. wykopaliska w Olimpii kierowane przez Wilhelma Dörpfelda, zauważył z jaką rzeczową jasnością i metodyczną czystością były one prowadzone w porównaniu z tymi prowadzonymi przez niego w Troi i Mykenach. Zrobiło to na nim tak duże wrażenie, że starał się pozyskać Dörpfelda dla badań prowadzonych przez siebie w Troi. Wilhelm Dörpfeld rozpoczął tam pracę w 1882, zajmując się identyfikacją warstw i ogólną organizacją wykopalisk. Skorygował jednocześnie wiele z wcześniejszych wniosków Schliemanna. Brał udział w wykopaliskach w Mykenach, Pergamonie, a w 1884 wziął udział wykopaliskach Schliemanna w Tirynsie. Od 1886 uczestniczył w wykopaliskach na Akropolu ateńskim. Dopiero po śmierci Schliemanna (1890) odkrył faktyczną homerycką Troję. W latach 1887-1912 był dyrektorem ateńskiego oddziału Niemieckiego Instytutu Archeologicznego. W 1896 wydał razem z Emilem Reischem Das griechische Theater, pierwszą pracę analizującą konstrukcję teatru greckiego. Pomimo przejścia na emeryturę w 1912 r. poświęcał wiele czasu na polemiki i krytykę wizji innych archeologów. Jeszcze w połowie lat 30. XX wieku brał udział w debatach. Zmarł na wyspie Leukas, która stała się jego domem i która, jak wierzył, była legendarną Itaką Homera.

Za swoje wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie archeologii Wilhelm Dörpfeld otrzymał siedem tytułów doctora honoris causa, a w 1892 r. tytuł profesora.

Dzieła (wybór)


  • Situationsplan nach der IIIten Campagne am 1ten Juni 1878, 1879.
  • Olympia, 1881.
  • Über die Verwendung von Terrakotten am Geison und Dache griechischer Bauwerke , 1881.
  • Das griechische Theater, 1896.
  • Troja und Ilion, 1902.
  • Olympia in römischer Zeit, 1914.

Literatura


  • Gottfried von Lücken: „Dörpfeld, Friedrich Wilhelm” w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 4, Duncker & Humblot, Berlin 1959, ISBN 3-428-00185-0, s. 35 (online).

Linki