Georg Ludolf Dissen


Georg Ludolf Dissen (ur. 17 grudnia 1784 r. w Groß Schneen koło Getyngi; zm. 21 września 1837 r. w Getyndze) - niemiecki filolog klasyczny. (wyznania ewangelickiego)

Życiorys


Georg Ludolf Dissen był synem pastora w Groß Schneen. Po wczesnej śmierci rodziców dzięki ich przyjaciołom z Getyngi uczył się w latach 1798-1804 w szkole Landesschule Pforta, której rektorem był od 1802 r. Karl David Ilgen (1763-1834). Tam poznał rówieśnika Friedricha Thierscha (1784-1860). Następnie w latach 1804-1808 studiował filologię klasyczną na uniwersytecie w Getyndze u Christiana Gottloba Heyne (1729-1812). Po obronie dysertacji »De temporibus et modis verbi graeci« otrzymał tytuł doktora, prawo nauczania (venia docendi) i zaczął prowadzić wykłady na uniwersytecie.

W swoich wykładach opracowywał tematy filologiczne i filozoficzne. W tym czasie poznał Augusta Boeckha (1785-1867), z którym wymieniał poglądy na temat przedmiotów i celów filologii. W 1812 r. otrzymał powołanie jako profesor nadzwyczajny na uniwersytet do Marburga, ale już jesienią 1813 r. wrócił do Getyngi, gdzie rozpoczął współpracę z Friedrichem Gottliebem Welckerem (1784-1868), Ernstem Karlem Friedrichem Wunderlichem (1783-1816) i Karlem Otfriedem Müllerem (1797-1840). W 1817 r. Dissen otrzymał nominację na profesora zwyczajnego, w 1832 r. tytuł radcy dworu, w 1833 r. został przyjęty jako członek zwyczajny do Akademii Nauk w Getyndze, od 1834 r. był członkiem korespondencyjnym Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium i od 1835 r. pełnił dodatkowo funkcję profesora elokwencji i poezji.

Dissen wydał dzieła Pindara, Tibullusa i mowy Demostenesa. Jego metody krytyki tekstu wywarły wpływ na rozwój jego uczniów: Augusta Friedricha Potta (1802–1887) i Karla Lachmanna, twórcę nowoczesnej krytyki tekstu.

Georg Ludolf Dissen zmarł 21 września 1837 r. Getyndze.

Dzieła (wybór)


  • De temporibus et modis verbi Graeci et de constructione particularum ex modorum significatione constituenda : Dissertatio quam consentiente illustri philosophorum ordine pro facultate legendi rite adipiscenda in Academia Georgia Augusta. 1808.
  • Dissertatio philosophico-philologica De temporibvs et modis verbi graeci et de constrvctione particvlarvm inde dedvcenda.
  • 1808.
  • Kurze Anleitung für Erzieher, die Odyssee mit Knaben zu lesen. 1809.
  • Disquisitiones philologicae. 1813.
  • De arte combinatoria in Platonis Theaeteto. 1836.
  • Nomois agraphois. 1837.
  • In Demosthenis orationem commentarii. 1845.

Literatura


  • Jacob Achilles Mähly: „Dissen, Georg Ludolph” w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 5, Duncker & Humblot, Leipzig 1877, s. 254-256 (inline).

Linki