Albrecht Dieterich


Albrecht Dieterich (ur. 2 maja 1866 r. w Hersfeldzie; zm. 6 maja 1908 r. w Heidelbergu) - niemiecki filolog klasyczny i religioznawca. (wyznania ewangelickiego)

Albrecht Dieterich - Imagines philologorum
Albrecht Dieterich.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Albrecht (zm. 1889), nauczyciel w gimnazjum w w Hersfeldzie; matka Henriette z domu Münscher (1830-73); - ożenił się w 1899 r. z Marią, córką profesora filologii klasycznej w Bonn Hermanna Usenera i Lili ((1846-1920, siostra filozofa Wilhelma Diltheya i archeologa Karla Diltheya); miał 2 dzieci.

Życiorys


Po ukończeniu gimnazjum w rodzinnym mieście studiował filologię klasyczną na uniwersytetach w Lipsku i Bonn. W 1888 r. doktoryzował się u Hermanna Usenera dysertacją o papirusie z Lejdy. W maju 1889 r. zdał egzamin państwowy i w drugiej połowie tegoż roku został praktykantem w gimnazjum w Elberfeldzie. 24 października 1891 r. habilitował się w dziedzinie filologii klasycznej w Marburgu pracą o hymnach orfickich i odtąd oprócz badań poświęconych starożytnej poetyce zajmował się wierzeniami ludowymi jako źródłem historyczno-religijnym. Po podróży do Grecji i Włoch został w 1895 r. profesorem nadzwyczajnym w Marburgu, a w 1897 powołano go do Gießen jako następcę Eduarda Schwartza. W 1903 r. przeniósł się na uniwersytet w Heidelbergu i redagował Religionsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten, a od 1904 r. Archiv für Religionswissenschaft.

W swoich badaniach szukał istoty religii ludowej i genezy chrześcijaństwa. Po Mithrasliturgie (Kult Mitry, 1903), w której analizuje stosunek prymitywnych ludzi do Boga, ukazała się w 1905 r. jego najbardziej znana książka Mutter Erde, ein Versuch über Volksreligion (Matka Ziemia, próba o religii ludowej), która w zdecydowany sposób wpłynęła na pojmowanie starożytnej religii greckiej. Przewodnią myślą jego książek nie były same mity, ale rytuały z nimi związane.

Jego znanymi uczniami byli m.in. Ludwig Deubner, Friedrich Pfister i Otto Weinreich i Wilhelm Weber.

Dzieła (wybór)


 • Peter Robert Franke: Dieterich, Albrecht. W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 3, Duncker & Humblot, Berlin 1957, ISBN 3-428-00184-2, s. 669.
 • Klaus-Gunther Wesseling: Dieterich, Albrecht. W: Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon (BBKL). Tom 30, Bautz, Nordhausen 2009, ISBN 978-3-88309-478-6, s. 227-245.

Literatura


 • Prolegomena ad Papyrum magicam musei Lugdunensis Batavi , 1888.
 • Papyrus magica musei Lugdunensis Batavi quam C. Leemans edidit in Papyrorum graecarum tomo II (V) , 1888.
 • De hymnis Orphicis capitula quinque, 1891.
 • Nekyia, 1893.
 • Die Weisen aus dem Morgenlande, 1901.
 • Eine Mithrasliturgie , 1903.
 • Griechische und römische Religion, 1905.
 • Mutter Erde , 1905.
 • Die Entstehung der Tragödie , 1908.

Linki