Johannes Classen


Johannes Classen (także Johann Classen, Johann Claussen; ur. 21 listopada 1805 r. w Hamburgu; zm. 31 sierpnia 1891 r. tamże) - filolog klasyczny i pedagog. (wyznania luterańskiego)

Johannes Classen
Johannes Classen.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Georg Friedrich Classen (1765-1836) V Gg. Frdr. (1765–1836), makler kawy w Hamburgu; matka Catharina Maria Wetegrove (zm. 1819); - ożenił się w Lubece w 1834 z Johanną Caroline (1810-1893), siostrą historyka Wilhelma Wattenbacha (zm. 1897); miał 4 synów i 2 córki.

Życiorys


Johannes Classen uczęszczał od 1820 r. do gimnazjum Johanneum w Hamburgu. W 1825 r. rozpoczął studia filologiczne u Gottfrieda Hermanna i Christiana Daniela Becka na uniwersytecie w Lipsku oraz został członkiem towarzystwa Griechischen Gesellschaft. Po roku przeniósł się do Bonn, gdzie mieszkał u Bartholda Georga Niebuhra, który zaangażował go do bońskiej edycji Corpus scriptorum historiae Byzantinae. W Bonn jego nauczycielami byli Friedrich Gottlieb Welcker i August Ferdinand Naeke. W 1829 r. w Bonn doktoryzował się z dziedziny filologii dysertacją De grammaticae graecae primordiis i w tym samym roku habilitował się.

W 1831 r. prowadził wykłady w Kilonii, w 1832 r. został adiunktem w gimnazjum Joachimsthal Gymnasium w Berlinie i wydał tu trzeci tom historii Römische Geschichte Niebuhra. W 1833 został profesorem języka greckiego, niemieckiego i historii w gimnazjum Katharineum w Lubece, gdzie zaprzyjaźnił się z Wilhelmem Wattenbachem, Ernstem Curtiusem i Emanuelem Geiblem. W Lubece rozpoczął swoje badania dotyczące języka greckiego. W 1853 r. został dyrektorem gimnazjum we Frankfurcie nad Menem, które w istotny sposób zreformował. W tym czasie Johannes Classen napisał też biografię Jakoba Micyllusa . W latach 1864-1874 kierował gimnazjum Gelehrtenschule des Johanneums w Hamburgu, gdzie jego uczniem był Eduard Meyer (1855-1930). Po przejściu na emeryturę prowadził aktywną działalność naukową. W 1878 r. udało mu się doprowadzić do końca swoją edycję Tukidydes. W 1879 r., z okazji 50 rocznicy doktoryzacji, grono przyjaciół umożliwiło mu dłuższy pobyt w Grecji i we Włoszech.

Dzieła (wybór)


  • Bemerkungen über den gegenwärtigen Stand der niederdeutschen Sprache, 1836.
  • Beobachtungen über den homerischen Sprachgebrauch, 1879.

Literatura


  • Hoche, Richard: „Classen, Johannes” w Allgemeine Deutsche Biographie Tom 47 (1903), s. 497-498 (online).
  • Classen, C. Joachim: „Classen, Johannes” Neue Deutsche Biographie Tom 3 (1957), s. 264 (online).