Christian Samuel Weiss

Christian Samuel Weiss (ur. 26 lutego 1780 w Lipsku; zm. 1 października 1856 koło Chebu (niem. Eger) w Czechach) – niemiecki mineralog. W 1809 r. sformułował krystalograficzne prawo zwane prawem pasowym Weissa. (wyznanie ewangelickie)

Weiss, Christian Samuel
Christian Samuel Weiss.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


  • Ojciec: Christian Samuel Weiß (1738–1805), teolog ewangelicki.
  • Matka: Christiana Johanna Schmidt (ur. 1748).

Życiorys


Christian Samuel Weiss pochodził z lipskiej rodziny pastorów. W wieku 16 lat rozpoczął studia medyczne na uniwersytecie w Lipsku i w 1798 r. uzyskał tytuł baccalaureusa, następnie zaczął studiować fizykę, matematykę, mineralogię i chemię. W roku akademickim 1801/1802 kontynuował studia na uniwersytecie w Berlinie u Martina Heinricha Klaprotha (1743–1817). W lecie 1802 r. przeniósł się do Królewsko-Saksońskiej Akademii Górniczej we Freibergu (Königlich-Sächsische Bergakademie zu Freiberg), gdzie został uczniem Abrahama Gottloba Wernera (1749–1817). W 1801 r. doktoryzował się dysertacją pt. De notionibus rigidi et fluidi accurate definiendis, a w 1803 r. habilitował się w Lipsku i prowadził tam wykłady jako Privatdozent z chemii, fizyki, mineralogii i geografii.

W latach 1806–1808 podróżował do Wiednia, Monachium, Tyrolu, Szwajcarii i Francji, przy czym w wulkanicznej Owernii przekonał się, że teoria o powstaniu wulkanów Abrahama Gottloba Wernera jest mylna, ale jako jego uczeń nigdy publicznie tego nie powiedział. Po powrocie do Lipska został w 1808 r. profesorem fizyki na tamtejszym uniwersytecie, a w 1810 r. powołano go na profesora mineralogii na uniwersytet do Berlina, gdzie pracował do śmierci. Tutaj rozbudował matematyczną gałąź mineralogii według bardzo zgodnej z naturą metody, w której matematycznie budowę kryształu uzasadnił na podstawie krystalograficznych stosunków określonych kierunków linii lub gałęzi, dzięki którym można ustalić różne prawa symetrii. Ponadto zdefiniował układy krystalograficzne, co obszernie opisał 15 grudnia 1815 r. w piśmie pt. Uebersichtliche Darstellung der verschiedenen natürlichen Abtheilungen der Krystallsysteme. Do podobnych wniosków doszedł pięć lat później austriacki mineralog Friedrich Mohs (1773–1839). Christian Samuel Weiss oprócz studiów krystalograficznych i mineralogicznych zajmował się również geologią, o czym świadczą publikacje Ueber das Südende des Gebirgszugs in Brasilien (1827), Ueber die Gebirgsart des sächsischen Erzgebirges, welche unter dem Namen Weißstein bekannt ist (1803), Ueber einige geognostische Punkte bei Meissen und Hohenstein (1827).

Christian Samuel Weiss był od 1803 r. członkiem korespondencyjnym Bawarskiej Akademii Nauk, od 1815 r. członkiem zwyczajnym Pruskiej Akademii Nauk, od 1818 r. Niemieckiej Akademii Przyrodników Leopoldina i w 1853 otrzymał order Pour le Mérite für Wissenschaft und Künste.

Jego uczniami byli m.in. Gustav Rose (1798–1873), Friedrich August Quenstedt (1809–1889), Ernst Heinrich Dechen (1800–1889), Rudolf von Carnall (1804–1874), Franz Ernst Neumann (1798–1895), Karl Rammelsberg (1813–1899) i Heinrich Ernst Beyrich (1815–1896).

Literatura