Christian Gottfried Körner

Christian Gottfried Körner (ur. 2 lipca 1756 roku w Lipsku; zm. 13 maja 1831 roku w Berlinie) - niemiecki pisarz i prawnik. Körner przez kilka lat wspierał Friedricha Schillera oraz był pierwszym wydawcą jego dzieł zebranych. Wydał także poetycką spuściznę swojego syna Theodora Körnera. (wyznania ewangelickiego)

Christian Gottfried Körner
Christian Gottfried Körner. (Portret wykonany przez Antona Graffa.)
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johann Gottfried (1726-1785), dr teologii, prof. teologii, superintendent i pastor, syn diakona Johanna Christopha z Weimaru i Christiane Elisabeth Olearius; matka Sophia Margaretha Olearius (1737-1785); - ożenił się w Lipsku w 1785 roku z Anną Marią (1762-1843), malarką i córką Johanna Michaela Stocka (1737-1773) z Norymbergii, rysownika i sztycharza oraz nauczyciela miedziorytnictwa Goethego; miał 2 synów Johanna Eduarda (1786-1786) i Karla Theodora (1791-1813) i córkę Emmę (1788-1815).

Życiorys

Christian Gottfried Körner był bardzo muzykalny oraz otrzymał surowe wychowanie w domu rodzinnym, gdzie ojciec sztukę tak dalece uważał za stosowną, jak dalece służyła celom wychowawczym. W latach 1769-1772 uczęszczał do szkoły książęcej w Grimma (obecnie Gymnasium St. Augustin zu Grimma), a potem studiował w Getyndze i Lipsku prawoznawstwo, ekonomię, matematykę. W 1778 został magistrem filozofii, w następnym roku doktorem prawa oraz habilitował się jako privatdozent (docent bez prawa do wynagrodzenia). W 1779/80, z hrabią Karlem von Schönburgiem odbył podróż przez Holandię, Anglię, Francję i Szwajcarię. Jego kariera zawodowa prowadziła go z Lipska (1781 adwokat konsystorza i Sądu Najwyższego) przez Drezno (1783 radca Najwyższego Konsystorza, jednocześnie w 1784 asesor Landes-Ökonomie-Manufaktur- und Kommerzien-Deputation, 1790 radcą Sądu Apelacyjnego, 1798-1812 aplikant w saksońskim Geheime Consilium von Sachsen-Weimar-Eisenach, 1813 radca rządu) do Berlina (1815 radca państwa w Ministerstwie Wewnętrznym, 1817 tajny radca w Ministerstwie Spraw Duchowych, Nauczania i Medycyny).

Po ślubie z Anną Marią Stock w jego domu przebywała także jej siostra Dora Stock z narzeczonym, razem tworzyli grono miłośników twórczości Schillera i postanowili w 1784 okazać mu swój szacunek wysyłając list i drobne prezenty. Korespondencja ta rozwinęła się później w przyjaźń i w latach 1785-1787, będący w trudnej sytuacji materialnej, Schiller mieszkał u Körnera i w dużej mierze był przez niego utrzymywany. Uwolniony poeta od trosk życia codziennego mógł zając się pracami poetyckimi i historycznymi. W latach 1812-1815 postarał się o wydanie wszystkich dzieł Schillera. Także po przesiedleniu się autora Zbójców do Weimaru, dom Körner w Dreźnie pozostał nadal miejscem spotkań poetów, muzyków, artystów i naukowców. Przychodzili tutaj m.in. bracia Alexander i Wilhelm von Humboldt, Wolfgang Amadeusz Mozart oraz Goethe. Z inspiracji Körnera, Schiller napisał Odę do radości (An die Freude) dla loży wolnomularskiej (Minerva zu den drei Palmen, której jego mecenas był członkiem.

Christian Gottfried Körner szukał także talentu i zdolności u swoich dzieci, które wspierał i rozwijał. Syn Theodor został poetą, a jego siostra Emma malarką. Jednak nie dane mu było długo cieszyć się swoimi utalentowanymi dziećmi, gdyż syn zginął 26 sierpnia 1813 w walkach z Francuzami, a córka nagle zachorowała i zmarła 5 marca 1815.

W swoim testamencie zapisał legat (zapis w testamencie zobowiązujący spadkobiercę do przekazania określonego świadczenia na rzecz osoby trzeciej) na rzecz ubogich studentów uniwersytetu w Berlinie.

Został pochowany obok swoich dzieci pod dębem w Wöbbelin w Meklemburgii.

Dzieła (wybór)

 • Ueber die Freiheit des Dichters bei der Wahl seines Stoffs, 1789 (tekst w czasopiśmie Schillera Thalia, tom 2 zeszyt 6).
 • Christian Gottfried Körner (1756 - 1831) Autographen: Brief von Christian Gottfried Körner an Friedrich Schiller, 1788.
 • 2. Friedrich Schiller (1759 - 1805) Autographen: Briefe von Friedrich Schiller an verschiedene Adressat. Friedrich Schiller (1759 - 1805) Autographen: Brief von Friedrich Schiller an Christian Gottfried Körner, 1788.
 • Aesthetische Ansichten , 1808.
 • Briefe aus Sachsen an einen Freund in Warschau, 1808.
 • Deutschlands Hoffnungen, 1813.
 • Für Theodor Körners Freunde, 1814 (wydawca utworów syna).
 • Leyer und Schwert, 1814.
 • Stimme der Warnung bey dem Gerücht von geheimen politischen Verbindungen im preußischen Staate, 1815.
 • Theodor Körners vermischte Gedichte und Erzählungen, 1815 (wydawca utworów syna).
 • Friedrich Schillers literarischer Nachlaß, 1816 (wydawca).
 • Für deutsche Frauen, 1824.

Literatura

 • Fritz Jonas: "Christian Gottfried Körner". W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 16, Duncker & Humblot, Leipzig 1882, s. 708-712 (online).
 • Franz Menges: "Körner, Christian Gottfried". W: Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 12, Duncker & Humblot, Berlin 1980, ISBN 3-428-00193-1, s. 377 (online).

Linki