Christian Adolph Klotz

Christian Adolph Klotz (ur. 13 listopada 1738 roku w Bischofswerda, Lausitz, zm. 31 grudnia 1771 roku w Halle(Saale)) - niemiecki filolog. (wyznania ewangelickiego)

Christian Adolph Klotz
Christian Adolph Klotz.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys

Jego ojciec był ewangelickim teologiem i superintendentem. Christian Adolph Klotz uczęszczał najpierw do szkoły książęcej St. Afra koło Miśni (niem. Meißen), a później do gimnazjum w Görlitz. W latach 1758-1760 studiował na uniwersytecie w Lipsku. Od 1761 roku kontynuował studia w Jenie, gdzie został członkiem "Lateinische Gesellschaft" (Towarzystwa Łacińskiego).
W sierpniu 1762 roku został powołany na profesora nadzwyczajnego filozofii na uniwersytet w Getyndze, a w 1763 roku został profesorem zwyczajnym. W związku z niesnaskami z kolegami i powołaniem Christiana Gottloba Heyne (1729-1812) na profesora retoryki przeniósł się w 1765 roku na uniwersytet w Halle (Saale), gdzie pracował jako profesor filozofii i retoryki.

W 1766 roku został powołany przez króla na tajnego radcę do Warszawy, ale stanowiska tego nie przyjął.

Znaczenie

Już jako student rozpoczął karierę literacką dwoma rozprawami filologicznymi ("Pro M. Tullio Cicerone adversus Dionem Cassium et Plutarchum dissertatio", Görlitz 1758 i "Ad vir. d. — J. Chr. Reichelium epistola qua de quibusdam ad Homerum pertinentibus disputatur", Leipzig 1758). Uznanie przyniosły mu tomiki wierszy łacińskich, liczne recenzje w czasopiśmie "Leipziger gelehrten Zeitungen" i wreszcie dwa anonimowe pisma satyryczne o kręgach lipskich uczonych ("Mores eruditorum" i "Genius seculi").
Dzisiaj znany jest tylko dzięki polemice z Gottholdem Ephraimem Lessingem i Johannem Gottfriedem Herderem, chociaż w tamtych czasach odegrał istotną rolę na scenie literackiej Niemiec.

Dzieła (wybór)

  • Genius seculi, Altenburgi, 1760.
  • Christiani Adolphi Klotzii Animadversiones in Theophrasti Characteres ethicos ad ... Carolvm Frider. Walchivm, Ienae, 1761.
  • Christiani Adolphi Klotzii Ridicvla Litteraria, Altenburgi, 1762.
  • Vindiciae Quinti Horatii Flacci, Brema, 1764.
  • Carmina omnia, S.l., 1766.

Literatura

  • Bursian, Conrad, „Klotz, Christian Adolph“, w: Allgemeine Deutsche Biographie tom 16 (1882), strony 228-231 (online).

Linki