Joachim Camerarius

Joachim Camerarius (znany także jako Joachim Kammermeister; ur. 12 kwietnia 1500 roku w Bambergu; zm. 17 kwietnia 1574 roku w Lipsku niem. Leipzig) - niemiecki humanista, poeta. (wyznania luterańskiego)

Joachim Camerarius
Joachim Camerarius.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johannes Kammermeister (1445–1527), rajca w Bambergu, matka Martha Betzel (Wetzel) z Schweinfurter Ratsgeschlecht; - ożenił się 7.3.1527 roku z Anną, córką Martina Truchseßa pana na zamku Grünsberg koło Altdorfu i Ursuli Muffel von Ermreuth; miał 5 synów między innymi Joachim Camerarius (1534–1598), 4 córki.

Życiorys

Joachim Camerarius uczęszczał najpierw do szkoły w Bambergu po czym od 1512 roku w Lipsku otrzymywał prywatne lekcje u humanisty Georga Helta i jednocześnie studiował na tamtejszym uniwersytecie. Od 1516 roku jego nauczycielem języka greckiego był Petrus Mosellanus.
W 1518 roku przeniósł się na uniwersytet do Erfurtu, gdzie został wprowadzony przez Eobanusa Hessusa w tamtejszy krąg humanistyczny, do którego należeli między innymi Euricius Cordus i Mutianus Rufus. Od 1521 roku kontynuował studia na uniwersytecie w Wittenberdze i zawarł tam znajomość z Filipem Melanchtonem oraz Marcinem Lutrem. Za wstawiennictwem Melanchtona został w 1526 roku nauczycielem greki i łaciny w nowo utworzonym gimnazjum Ägidiengymnasium w Norymberdze (niem. Nürnberg).

Na sejmie w Augsburgu w 1530 roku wykonał zapiski odczytanej tam Confutatio, które oddał Melanchtonowi, a ten na ich podstawie napisał swoją Apologie der Confessio Augustana. W 1532 roku ukazało się jego łacińskie tłumaczenie Underweysung der Messung Albrechta Dürera pt. De Sym[m]etria partium in rectis formis hu[m]anorum corporum, a w 1535 roku przetłumaczył kolejne dzieło Dürera Etliche underricht zu befestigung der Stett Schlosz und flecken i wydał pt. De urbibus, arcibus, castellisque condendis ac muniendis, rationes aliquot .
W 1535 roku otrzymał powołanie na uniwersytet w Tybindze (niem. Tübingen), gdzie brał udział w jego reorganizacji w duchu Reformacji. Od 1541 roku aż do śmierci był profesorem na uniwersytecie w Lipsku i podniósł go do rangi jednego z czołowych uniwersytetów niemieckich.
Znanymi uczniami Camerariusa byli między innymi Matthias Garbitius i Kaspar Brusch (Bruschius).

Znaczenie

Joachim Camerarius wydał dzieła licznych antycznych autorów między innymi Demostenesa, Ezopa, Homera, Kwintylian, Herodota, Sofoklesa, Ksenofonta, Teokryta, Teofrast z Eresos, Izokratesa i Tukidydesa. Napisał również liczne pisma o Gajuszu Juliuszu Cezarze i Cyceronie.
Oprócz tych antycznych pism napisał także prace dotyczące historii, teologii, pedagogiki, matematyki i astronomii. Szczególnie zasłużył się poprzez pedagogiczne działania w nauce. Już dużo wcześniej przed Johannem Amosem Comeniusem rozwinął system pedagogiczny, do którego Comenius często powraca w swoim dziele Didactica magna.
Zawsze dążył do łagodzenia konfliktów wyznaniowych i do pojednania. Wspierał Melanchtona na sejmie w Augsburgu w 1530 roku, w 1555 roku działał podczas sejmu pokojowego w Augsburgu i omawiał z cesarzem Maksymilianem II w Wiedniu możliwość połączenia religii.
Ubolewał nad powrotem do barbarzyństwa ślepych, przepełnionych wojowniczą wściekłością teologów, nad ich obyczajowym i duchowym upadkiem. Po śmierci Erazma z Rotterdamu był najwybitniejszym niemieckim filologiem XVI wieku.

Dzieła (wybór)

  • Appendix Problematum, (Genf ; Heidelberg, 1596)
  • Arithmologia ethica, (Tigurum, 1555)
  • Arithmologia ethica : loci communes, et epigrammata, (Lipsia, 1552)
  • Arithmologia Ēthikē : In Hoc Libello Continentur numeris comprehensae indicationes uariae, de quibus animus instrui poterit multiplici cognitione, in primis prude[n]tiae & honestatis praeceptis. ¬Accesserunt exempla diversa exercitij Rhetorici, id est, oratione perspicua enunciandi cogitationes prudentiae & doctrinae, (Basileae, 1551)
  • Astrologica : [Continentur hoc libello ... I. Circulus Solaris. II. De iudicijs siue significationibus duodecim locorum orbis signiferi. III. Decreta planetaru[m] in singulis locis Zodiaci ... IIII. Medicationes accommodatae ad astrologicam rationem], (Norimbergae, 1532)

Literatura

  • Stählin, Friedrich: „Camerarius, Joachim“ w: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), strona 104 (online).
  • Horawitz, Adalbert: „Camerarius, Joachim“ w: Allgemeine Deutsche Biographie (1876),tom 3, strony 720-724 (online).

Linki

  • Camerarius, Joachim (online)