Heinrich Bulle

Heinrich Ferdinand Friedrich Eduard Bulle (ur. 11 grudnia 1867 w Bremie; zm. 6 kwietnia 1945 w Kohlgrub, Górna Bawaria) – niemiecki archeolog klasyczny. W swoich badaniach zajmował się głównie grecką rzeźbą i teatrem antycznym. (wyznanie ewangelicko-reformowane)

Heinrich Bulle
Heinrich Bulle (1939).
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

 • Ojciec : Ernst, kaznodzieja katedralny w Bremie;
 • Matka : Lina, córka dyrektora szkoły Heinricha Weismanna we Frankfurcie nad Menem, którego wiersze Bulle wydał w 1891 roku;
 • Ożenił się : 1) w 1909 z Claire Schilling (zm. 1921), 2) z Lili Badehaus;
 • Dzieci : 3 dzieci z pierwszego małżeństwa.

Życiorys i twórczość

Heinrich Bulle po ukończeniu humanistycznego Altes Gymnasium w Bremie studiował we Fryburgu w Bryzgowi i Monachium archeologię klasyczną. W Monachium w 1893 roku bronił pracę doktorską u Heinricha Brunna (1822–1894). W 1893/94 był stypendystą Niemieckiego Instytutu Archeologicznego, a od 1895 asystentem Adolfa Furtwänglera (1853–1907) w Monachium, u którego habilitował się w 1898 roku rozprawą o podstawach greckich posągów. W latach 1898–1902 uczył w zastępstwie na uniwersytecie w Würzburgu, w 1902 powołano go na profesora nadzwyczajnego do Erlangen, a w 1908 wrócił do Würzburga jako profesor zwyczajny. Tutaj także po przejściu na emeryturę w 1935 roku prowadził bogatą działalność jako nauczyciel uniwersytecki, badacz i kierownik „Antikensammlung des Martin von Wagner Museums”. Heinrich Bulle był członkiem Bawarskiej Akademii Nauk w Monachium. W latach 1902–05 prowadził razem z Adolfem Furtwänglerem wykopaliska w Orchomenos (Beocja), co zaowocowało szeregiem książek na ten temat.

Po zniszczeniu Würzburga w marcu 1945 roku stracił całą posiadaną bibliotekę i wszystkie manuskrypty. Po śmierci 6 kwietnia 1945 roku został pochowany na cmentarzu Rochusfriedhof w Kohlgrub.

Dzieła (wybór)

 • Piękny człowiek w starożytności (Der schöne Mensch im Altertum), 1898;
 • Beethoven Klingera i kolorowa rzeźba Greków (Klingers Beethoven und die farbige Plastik der Griechen), 1903;
 • Orchomenos, 1907.
 • Podręcznik archeologii (Handbuch der Archäologie), 1913;
 • Malarstwo i rysunek Greków (Malerei und Zeichnung der Griechen), 1923.
 • Skenografia (Eine Skenographie), 1934.
 • Teatr w Sparcie (Das Theater zu Sparta), 1937.

Literatura

 • Möbius, Hans, "Bulle, Heinrich" w: Neue Deutsche Biographie 3 (1957), s. 12 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd117153966.html#ndbcontent.