Richard François Philippe Brunck


Richard François Philippe Brunck (ur. 30 grudnia 1729 r. w Strasburgu; zm. 12 czerwca 1803 r. tamże) - francuski filolog klasyczny. (wyznania katolickiego)

Richard François Philippe Brunck - Imagines philologorum
Richard François Philippe Brunck.
Źródło: Wikimedia Commons

Życiorys


Richard François Philippe Brunck studiował w Paryżu w uczelni Collège de Louis le Grand kierowanej przez jezuitów, po ukończeniu której rozpoczął karierę urzędniczą. Podczas wojny siedmioletniej służył w komisariacie wojny wojska francuskiego (1756-1763) i podczas pobytu w Gießen mieszkał u profesora filologii klasycznej, co miało istotny wpływ na jego dalsze życie. Po powrocie do Strasburga w 1760 r. poświęcił się, oprócz dotychczasowej pracy, intensywnym studiom filologicznym i zgromadził kosztowną bibliotekę prywatną. Mimo, że nie posiadał stanowiska akademickiego wkrótce uzyskał uznanie w świecie uczonych. Wydawał pisma greckich autorów m.in. Sofoklesa, Arystofanesa, Anakreonta, Ajschylosa i Meleagera z Gadary. W latach 1772-1776 opublikował trzytomową antologię »Analecta veterum Poetarum Graecorum«, przy czym pomagał mu Johann Gottlob Theaenus Schneider (1750-1822). Przetłumaczył pisma Arystofanesa i Sofoklesa na język łaciński. Publikował także pisma autorów łacińskich np. Wergiliusza i Cycerona. W 1777 r. został członkiem L'Académie royale des inscriptions et belles-lettres (pol. Akademia Inskrypcji i Literatury Pięknej).

Brunck brał czynny udział w rewolucji francuskiej, co doprowadziło do jego aresztowania i pozbawienia zajmowanych stanowisk oraz pensji. Sytuacja finansowa zmusiła go do sprzedania dużej części swojej biblioteki.

Dzieła (wybór)


  • Analecta veterum poetarum Graecorum. 1772-1776.
  • Anacreontis Carmina. 1778.
  • Apollonii Rhodii Argonautica. 1780.
  • Virgilius, Publius Maro. Bucolica, Georgica et Aeneis. 1785.
  • M. Acci Plauti Comoediae superstites viginti. 1788.

Literatura


  • Karl Felix Halm: „Brunck, Richard Franz Philipp”. W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 3, Duncker & Humblot, Leipzig 1876, s. 440 (online).

Licencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.