Nathanael Bonwetsch

Gottlieb Nathanael Bonwetsch (ur. 17 lutego 1848 w Norka koło Saratowa, Rosja; zm. 18 lipca 1925 w Getyndze) – niemiecki teolog luterański.

Nathanael Gottlieb Bonwetsch 1848-1925
Nathanael Bonwetsch.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

 • Ojciec: Christoph Heinrich (1804–76), misjonarz na Kaukazie, pastor i prepozyt w Norka;
 • Matka: Beate Christine (1802–88), córka pastora Friedricha w Kornthal;
 • Ożenił się: w Dorpat w 1883 z Lydią Degeller;
 • Dzieci: Gerhard (1885–1956), historyk.

Życiorys

Nathanael Bonwetsch ukończył gimnazjum w Tallinie, po czym studiował teologię i historię w Dorpat (obecnie Tartu, 1866–70), Getyndze (1874/75) i Bonn (1877/78). W międzyczasie był od 1871 roku asystentem prepozyta i wikariuszem w Norka. W 1878 roku uzyskał w Dorpat tytuł magistra teologii, w 1881 stopień doktora, a w 1882 został tam profesorem historii Kościoła. Od 1891 roku był profesorem w Getyndze.

Główny obszar jego pracy stanowiła historia dogmatów dawnego Kościoła. Szczególną zasługą Bonwetscha jest krytyczne wydanie i skomentowanie dzieł Metodego z Olimpu, Hipolita z Rzymu i pojedynczych pism starochrześcijańskich.

Dzieła (wybór)

 • Die Schriften Tertullians nach der Zeit ihrer Abfassung (Pisma Tertuliana według czasu ich napisania), 1878.
 • Die Geschichte des Montanismus (Historia montanizmu), 1881.
 • Cyrill und Methodius, die Lehrer der Slaven (Cyryl i Metody, nauczyciele Słowian), 1885.
 • Die altslavische Übersetzung der Schrift Hippolyts "Vom Antichristen" (Starosłowiańskie tłumaczenie pisma Hipolita z Rzymu "O antychryście"), 1895.
 • Das slavische Henochbuch (Słowiańska Księga Henocha), 1896.
 • Die Apokalypse Abrahams (Apokalipsa Abrahama), 1897.
 • Lehrbuch der Kirchengeschichte für Studierende (Podręcznik historii Kościoła dla studentów), 1899.
 • Die Theologie des Methodius von Olympus (Teologia Metodego z Olimpu), 1903.
 • Die Mosessage in der slavischen kirchlichen Litteratur (Saga Mojżesza w słowiańskiej literaturze kościelnej), 1908.
 • Grundriss der Dogmengeschichte (Zarys historii dogmatów) , 1909.
 • Die Entstehung des Neuen Testamentes (Powstanie Nowego Testamentu), 1910.
 • Wie wurde Luther zum Reformator? (Jak Luter został reformatorem?), 1917.
 • Kirchengeschichte Rußlands im Abriß (Historia Kościoła Rosji w zarysie), 1923.
 • Die Theologie des Irenäus (Teologia Ireneusza), 1925.