Paul Bobertag


Paul Hans Martin Bobertag (ur. 28 lipca 1813 r. w Legnicy (wówczas niem. Liegnitz); zm. 23 czerwca 1874 r. w Ratzeburgu) - śląski pedagog, matematyk. (wyznania ewangelickiego)

Życiorys


Pierwsze 14 lat Paul Bobertag przeżył w Lubiatowie (niem. Lobendau), gdzie jego ojciec był pastorem. Pierwszych lekcji udzielał mu nauczyciel szkoły wiejskiej, a do gimnazjum, do którego wstąpił w 1827 r. w Brzegu przygotował go ojciec. Gdy w 1829 r. jego ojciec został przeniesiony do Wrocławia jako generalny superintendent, wrócił do rodzinnego domu i uczęszczał do 1832 r. do wrocławskiego gimnazjum Gymnasium zu St. Maria Magdalena. Od 1832 r. studiował we Wrocławiu matematykę, fizykę i słuchał wykładów Christlieba Juliusa Branißa (1792-1873) o historii filozofii, filologicznych Franza Passowa (1786-1833). W latach 1833-1835 kontynuował studia w Berline, gdzie uczęszczał na wykłady m.in. astronoma Johanna Franza Encke (1791-1865), fizyków Paula Ermana (1764-1851) i Heinricha Wilhelma Dove (1803-1879) oraz geografa Carla Rittera (1779-1859).

Po studiach Paul Bobertag pracował przez trzy lata jako nauczyciel w domu Mendelssohna, gdzie spotykał Alexandra von Humboldta (1769-1859), Augusta Twestena (1789-1876), Henriette Herz (1764-1847) i innych. W 1837 r. odbył praktykę w szkole realnej, od 1838 do 1839 uczył matematyki w gimnazjum Friedrich Wilhelms-Gymnasium w Berlinie. W 1839 r. dzięki protekcji Friedricha Adolfa Trendelenburga (1802-1872) został powołany jako nauczyciel matematyki i nauk przyrodniczych do Eutin, gdzie jego uczniem był przyszły szwagier i profesor chemii Heinrich Limpricht (1827-1909). Z Eutin przeniósł się do gimnazjum Lauenburgisches Gymnasium w Ratzeburgu. W 1868 roku Paul Bobertag został profesorem.

Literatura


  • Kössler, Franz: Personenlexikon von Lehrern des 19. Jahrhundert : Baack - Buzello, 2008, s. 329, w: http://geb.uni-giessen.de. online.