Peter von Biron


Peter von Biron (ur. 15 lutego 1724 r. w Mitau (Mitawa , obecnie Jełgawa na Łotwie); zm. 13 stycznia 1800 r. w Gellenau, Hrabstwo Kłodzkie, (obecnie Jeleniów, Dolny Śląsk)) - hrabia Świętego Cesarstwa Rzymskiego, od 24 listopada 1769 r. książę Kurlandii i Semigalii, od 6 kwietnia 1786 r. książę Żagania. W 1792 r. kupił dobra Nachod w Czechach.
W wieku 16 lat musiał razem z rodzicami i swoim młodszym bratem udać się na zesłanie na Syberię, a po roku z polecenia carycy Elżbiety Romanowej (1709-1762) przeniósł się do Jarosławia nad Wołgą. W 1762 r. car Piotr III (1728-1762) zniósł ich zesłanie, a caryca Katarzyna Wielka (1729-1796) mianowała w 1763 r. ojca Petera ponownie księciem Kurlandii. Po jego ustąpieniu w 1769 r. jego następcą został Peter.

Peter von Biron-k2
Książę Peter von Biron.
Źródło: Wikimedia Commons

W 1795 r. został zmuszony do abdykacji przez carycę Katarzynę Wielką, która zajęła Kurlandię, w zamian za co otrzymał roczną rentę w wysokości 25.000 dukatów, a jego żona otrzymała zabezpieczenie po jego śmierci. Za swój majątek w Kurlandii dostał 2.000.000 rubli. Ostatecznie zamieszkał z rodziną na Dolnym Śląsku w swoim Księstwie Żagańskim. W tym samym roku sprzedał zamek Friedrichsfelde w Berlinie i kupił w 1796 pałac Czernin w Pradze, w 1798 majątek Hohlstein (obecnie Skała) w powiecie lwóweckim, w 1798 r. majątek Chvalkovice, który połączył z Nachodem.

Peter von Biron był mecenasem sztuki. W swoich zamkach posiadał obszerne zbiory malarstwa i miedziorytów. W 1790 r. zlecił berlińskiej manufakturze porcelany wykonanie czteroczęściowej zastawy stołowej, która została później nazwana "Kurland" i jest produkowana do dzisiaj. W swoich dobrał krzewił oświatę i budował szkoły.

Genealogia


Ojciec Ernst Johann von Biron z domu Biron von Curland und Benigna; matka Benigna Gottliebe von Trotta (1703–1782); - ożenił się 1) w 1765 r. z Karoline Louise Waldeck-Pyrmont (1748–1782, rozwiedli się w 1772 r. nie mając dzieci), 2) Yevdokiya Borisovna Yusupova (1743–1780 , również to małżeństwo zostało rozwiązane z powodu braku dzieci w 1778 r.), 3) w 1779 r. z Anną Charlotte Dorotheą von Medem (1761-1821); z ostatniego małżeństwa miał 6 dzieci:

  • Wilhelmine von Sagan (1781–1839),
  • Pauline von Sagan (1782–1845),
  • Johanna Katharina von Acerenza (1783–1876),
  • Peter (1787–1790),
  • kolejne dziecko wcześnie zmarłe,
  • Dorothea von Sagan (1793-1862), przypuszczalnie ze związku pozamałżeńskiego z hrabią polskim Aleksandrem Batowskim (1760-1841), uznana przez księcia Petera von Birona jako własne dziecko.

LinkiLicencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.