Theodor Bergk


Wilhelm Theodor von Bergk (ur. 22 maja 1812 r. w Lipsku; zm. 20 lipca 1881 r. w Ragaz (Szwajcaria)) - niemiecki filolog klasyczny. Od 1848 do 1849 był członkiem tzw. Komisji Siedemnastu (niem. Siebzehnerausschuss) we Frankfurckim Zgromadzeniu Narodowym. (wyznania ewangelickiego)

Theodor Bergk - Imagines philologorum
Theodor Bergk.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Johann Adam Bergk (1769-1834), literat, tłumacz i filozof; matka Wilhelmine z domu Agricola; - ożenił się w 1843 r. z Idą, najstarszą córką Augusta Meineke (1790-1870); bezdzietny.

Życiorys


Bergk uczęszczał w Lipsku do gimnazjum Thomasschule. W latach 1830-1834 studiował filologię klasyczną na uniwersytecie w Lipsku u Gottfrieda Hermanna (1772-1848). 25 lutego 1837 otrzymał tytuł doktora filozofii na uniwersytecie w Rostoku. Od 1838 r. był nauczycielem w Neustrelitz i w tym samym roku przeniósł się do Berlina, do gimnazjum Joachimsthalsches Gymnasium, którym kierował August Meineke. W 1840 r. przeniósł się do gimnazjum w Kassel. W 1842 r. został jako następca Karla Friedricha Hermanna (1804-1855) profesorem zwyczajnym filologii klasycznej na uniwersytecie w Marburgu. W 1852 r. został powołany na uniwersytet we Fryburgu Bryzgowijskim i w 1857 w Halle. W 1869 r. z przyczyn zdrowotnych przeszedł na emeryturę i przeprowadził się do Bonn.

W swoim pojmowaniu nauki o kulturach antycznych zbliżał się coraz bardziej do Augusta Boeckha (1785-1867) i Friedricha Gottlieba Welckera (1784-1868). Swoje historyczno-literackie skłonności wykazał w doskonałej krytyce greckiej historii literatury »Geschichte der griechischen Literatur bis auf das Zeitalter Alexanders« Karla Otfrieda Müllera (1797-1840). Prowadził też dyskusje z Theodorem Mommsenem (1817-1903). Nigdy nie stworzył własnej szkoły, ani do żadnej się nie przyłączył. W latach 1843-1857 wydawał razem z Carlem Juliusem Caesarem (1816-1886) czasopismo Zeitschrift für die Alterthumswissenschaft.

Od 1844 r. był członkiem Deutsches Archäologisches Institut Rom (pol. Niemiecki Instytut Archeologiczny w Rzymie). W 1845 r. został członkiem korespondencyjnym Königlich-Preußischen Akademie der Wissenschaften (pol. Królewsko-Pruskiej Akademii Nauk), w 1860 r. Bayerische Akademie der Wissenschaften (pol. Bawarska Akademia Nauk) i Akademie der Wissenschaften zu Göttingen (pol. Akademii Nauk w Getyndze). Był przewodniczącym zgromadzenia filologów w Kassel (1843) i w Halle (1867).

Dzieła (wybór)


  • Commentatio de Sophoclis fragmentis. 1833.
  • Poetae lyrici graeci. 1843.
  • Anthologia lyrica. 1853-1868.
  • Geschichte der griechischen Literatur. 1872.
  • Zur Geschichte und Topographie der Rheinlande in römischer Zeit. 1882.

Literatura


  • Rudolf Peppmüller: „Bergk, Theodor.” W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 46, Duncker & Humblot, Leipzig 1902, s. 381-383 (online).

LinkiLicencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.