Johann Friedrich Benzenberg


Johann Friedrich Benzenberg (ur. 5 maja 1777 r. w Schöller koło Elberfeld; zm. 8 czerwca 1846 r. w Bilk koło Düsseldorfu) - niemiecki fizyk, geodeta i publicysta. (wyznania ewangelickiego)

Johann Benzenberg
Johann Friedrich Benzenberg.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Heinrich Benzenberg (1744-1809), pastor i pisarz teologiczny w Delling i Schöller; matka Johanna Elisabeth z domu Fues(s), córka kupca i fabrykanta w Gladbach; - ożenił się w Elberfeld w 1807 r. z Charlotte z domu Platzhoff (1789-1809).

Życiorys


Johann Benzenberg studiował teologię w Herborn i Marburg oraz matematykę i fizyką w Getyndze u Georga Christopha Lichtenberga (1742-1799) i Abrahama Gotthelfa Kästnera (1719-1800) . W 1800 r. doktoryzował się w Duisburgu, od 1805 r. uczył matematyki w liceum w Düsseldorfie i prowadził badania astronomiczne. Z Heinrichem Wilhelmem Brandesem (1777-1834) przeprowadził pierwsze korespondencyjne obserwacje spadających meteorytów w celu określenia ich wysokości i przedstawił pierwszy raz eksperymentalny dowód wschodniego odchylenia z kursu spadającego ciała. Później zainteresował się badaniami balistycznymi. Obszerne jest  piśmiennictwo Johanna Benzenberga o kwestiach astronomicznych, fizycznych i geodezyjnych. W 1844 r. założył w Bilk koło Düsseldorfu prywatne obserwatorium, które po jego śmierci przeszło na własność miasta Düsseldorfu i działało przez kolejne 100 lat. Benzenberg kierował w latach 1805-1810 pomiarami kraju, ówczesnego Księstwa Berg.

Johann Benzenberg występował również jako publicysta, zwłaszcza w dziedzinie polityczno-konstytucyjnej i gospodarczo-narodowej. W 1817/18 wydawał w Hamburgu czasopismo »Deutscher Beobachter«. Pisał także do innych czasopism np. »Rheinischer Merkur« Josepha Görresa (1776-1848). Ogarnął go również duch wojny wyzwoleńczej, chociaż początkowo podziwiał Napoleona Bonaparte (1769-1821). Należał do liberalnego kręgu Augusta Grafa Neidhardta von Gneisenau (1760-1831). Po rewolucji w 1830 r. popierał przede wszystkim wzmocnienie monarchistycznej władzy centralnej i chciał kamerom (niem. Kammer - izba parlamentu) nadać tylko uprawnienia doradcze. Przez całe życie był człowiekiem oświecenia. Swoje poglądy historyczne czerpał zarówno ze szkoły getyndzkiej i od Justusa Mösera (1720-1794). Johann Benzenberg reprezentował tolerancję religijną i trzymał się oświeceniowego rozumienie Reformacji, ale nadal był osobą głęboko wierzącą.

Dzieła (wybór)


  • Beschreibung eines einfachen Reisebarometers. 1801.
  • Ueber die Bestimmung der geographischen Länge durch Sternschnuppen. 1802.
  • Beschreibung eines einfachen Reise-Barometers. 1811.
  • Die Rechenkunst und Geometrie für die Geometer des Großherzogthums Berg. 1811.
  • Über Verfassung. 1816.
  • Ueber Handel und Gewerbe, Steuern und Zölle. 1819.
  • Die warmen Quellen in Aachen und die warmen Quellen in Wimpfen. 1832.
  • Die Baupreise von Düsseldorf verglichen mit den Baupreisen in Coblenz, Berlin und Paris. 1837.
  • Die Staats-Verfassungen Deutschlands. 1845.

Literatura