Leonhard Beck

Leonhard Beck (ur. ok. 1480 w Augsburgu; zm. 1542 tamże) – niemiecki malarz, rysownik i projektant drzeworytów.

Leonhard Beck
Leonhard Beck. Mariae Tempelgang
Źródło:  Staatsgalerie in der Katharinenkirche, Augsburg

Genealogia

 • Ojciec: Georg Beck (ok. 1449–1512), malarz i iluminator w Augsburgu;
 • Matka: N.N.;
 • Żona: od 1505 Dorothea Lang;
 • Dzieci: syn.

Życiorys

Leonhard Beck przebywał w 1501 roku we Frankfurcie nad Menem, prawdopodobnie jako współpracownik Hansa Holbeina (starszego) przy ołtarzu w kościele dominikanów, o czym wzmiankują ówczesne dokumenty. W 1503 roku jako mistrz został przyjęty do cechu malarzy w Augsburgu, gdzie od 1512 roku widnieje w księgach podatkowych jako właściciel domu. Historyk sztuki Otto Benesch (1896–1964) przypisuje malarzowi cztery panele ze scenami z życia św. Małgorzaty w klasztorze św. Floriana (Stift Sankt Florian, Górna Austria), wykonane ok. 1510 roku, które sugerują pobyt w Austrii i wskazują na jego związek ze sztuką stylu naddunajskiego, który jednak nie został jeszcze szczegółowo wyjaśniony. Pewniejszy punkt wyjścia do oceny twórczości Leonharda Becka stanowią drzeworyty wykonane w służbie cesarza Maksymiliana I. Na podstawie monogramów i starych opisów ustalono, że Leonhard Beck w latach 1513–18 wykonał 126 drzeworytów do powieści rycerskiej Biały król (Weisskunig) napisanej przez Maksymiliana I, 77 drzeworyty do Theuerdank (1512–16) oraz wszystkie 123 drzeworyty do Heiligen aus der Sipp-, Mag- und Schwagerschaft des Kaisers Maximilian I.. Do Pochodu triumfalnego cesarza Maksymiliana I dostarczył 7 drzeworytów. W późniejszych ilustracjach do Theuerdank oraz Białego króla (Weisskunig) następuje zbliżenie do stylu zaangażowanego do tej pracy Hansa Burgkmaira (starszego).

Dzieła (wybór)

 • 1505: Portret mężczyzny z pierścieniem (Bildnis eines Mannes mit Ring), olej na drewnie lipowym, 40,4 cm × 26,3 cm × 1,2 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, online
 • ok.1510–15: Św. Krzysztof i Katarzyna (Hll. Christophorus und Katharina), olej na drewnie świerkowym, 63,5 x 53,8 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, online
 • ok. 1513–14: Św. Jerzy w walce z smokiem (Hl. Georg im Kampf mit dem Drachen), olej na drewnie świerkowym, 136,7 cm × 116,2 cm, Kunsthistorisches Museum, Wiedeń, online
 • ok. 1515–18: Mariae Tempelgang, olej na drewnie iglastym, 169,2 x 105,6 cm, Staatsgalerie in der Katharinenkirche, Augsburg, online
 • 1515–18; Darbringung Jesu im Tempel, olej na drewnie iglastym, 168,7 x 105,4 cm, Staatsgalerie in der Katharinenkirche, Augsburg, online
 • 1514–16; Biały król (Weisskunig # 205), drzeworyt, 22,1 × 19,5 cm, Philadelphia Museum of Art, Philadelphie, online. – Dawniej przypisywana Hansowi Burgkmairowi starszemu.
 • 1516–18: Saint Ita (z Toggenburga), od świętych Habsburgów, drzeworyt, 24,4 x 21,7 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, online
 • 1516–18: Heiligen aus der Sipp-, Mag- und Schwagerschaft des Kaisers Maximilian I., płytka drukarska, 23,7 x 21 x 2,3 cm, Albertina, Wiedeń, online, przykładowa rycina
 • 1519: Witraż heraldyczny Gabriel Weydacher i jego żona Juliana Wemis z Dziewicą z Dzieciątkiem i św. Barbarą i Katarzyną, według projektu Leonharda Becka, barwione szkło, 45,6 × 74,3 × 1 cm, Metropolitan Museum of Art, Nowy Jork, online
 • ok. 1520: Anbetung der Heiligen Drei Könige, olej na drewnie iglastym, 183 x 115,8 cm, Staatsgalerie in der Katharinenkirche, Augsburg, online

Literatura

 • Wegner, Wolfgang: "Beck, Leonhard" w: Neue Deutsche Biographie 1 (1953), s. 705-706, online.

Linki