Julie Bebel

Johanna Caroline Julie Bebel (ur. 2 września 1843 r. w Lipsku jako Johanna Caroline Julie Bebel Otto; zm. 22 listopada 1910 r. w Zurychu) - niemiecka socjaldemokratka. (wyznania ewangelickiego)

Familie Bebel
August i Julie Bebel z córką Friedą.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia

Ojciec Johann Gottfried Otto (1798-1857); matka Christiane Sophie z domu Weber (1804-1865); - poślubiła 9 kwietnia 1866 r. Augusta Bebela (1840-1913); miała córkę Friedę (Bertha Friederike (1869-1948)).

Życiorys

Julia była najmłodsza z siedmiorga rodzeństwa. Uczęszczała do szkoły ludowej. Pracowała jako modystka. W okresie pobytu jej męża w areszcie prowadziła jego przedsiębiorstwo i zarządzała pieniędzmi partii Sozialdemokratische Arbeiterpartei (SDAP), której był współzałożycielem. Organizowała także pomoc dla członków partii, którzy w wyników przepisów skierowanych przeciw socjalistom (niem. Gesetz gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie pol. Ustawa przeciw niebezpiecznym dla ogółu dążeniom socjaldemokratów) popadli w biedę oraz razem z innymi kobietami prowadziła spotkania solidarnościowe.

Po zniesieniu na początku 1890 r. przepisów przeciw socjalistom należała do założycielek Bildungsverein für Frauen und Mädchen (pol. Stowarzyszenie Oświatowe dla Kobiet i Dziewcząt) w Berlinie.

Zachowana korespondencja małżeństwa Bebel zawiera wiele informacji na temat ówczesnego życia politycznego, tym bardziej że listy z okresu pobytu w więzieniu Augusta Bebela nie były cenzurowane. Julie Bebel korespondowała także z Fryderykiem Engelsem (1820-1895). August Bebel zadedykował jej swoje wspomnienia »Aus meinem Leben« (1910, pol. Z mojego życia) słowami: "Meiner lieben Frau" (pol. Mojej kochanej żonie).

Dzieła (wybór)

  • Ursula Herrmann (wyd.): August und Julie Bebel. Briefe einer Ehe. Verlag J. H. W. Dietz Nachf., Bonn 1997 ISBN 3-8012-0243-7.

Literatura

  • Karl Kautsky: „Julie Bebel” w Die Neue Zeit. Wochenschrift der deutschen Sozialdemokratie. 29.1910-1911, Tom 1 (1911), zeszyt 9, s. 276-278 (online)

Linki