Alexander Gottlieb Baumgarten

Alexander Gottlieb Baumgarten (ur. 17 czerwca 1714 roku w Berlinie, zm. 26 maja 1762 roku w Frankfurcie nad Odrą) - niemiecki filozof. (wyznania luterańskiego)

Genealogia

Ojciec Jakob Baumgarten (1668–1722), kaznodzieja garnizonowy w Berlinie; matka Rosine Elisabeth (ur. w 1690 roku), córka złotnika Joachima Sigismunda Wiedemanna i Anny Barbary Cubitz; bracia Nathanael Baumgarten (zm. w 1763 roku), duchowy doradca królowej i księżnej Prus, Sigmund Jakob Baumgarten; - ożenił się 1) w 1741 roku z córką b.d. (zm. 1745 roku ) berlińskiego radcy dworu Alemanna, 2) w 1748 roku z Justiną Elisabeth, córką Johanna Jakoba Albinusa; miał 1 syna i 1 córkę.

Życiorys

Alexander Gottlieb Baumgarten ukończył gimnazjum w Berlinie. Po wczesnej utracie rodziców uczęszczał do założonej w Halle przez August Hermann Francke szkoły prowadzonej w duchu pietyzmu Franckesche Stiftungen. Na uniwersytecie w Halle studiował teologię i filozofię i tzw. „nauki piękne„ (retoryka i poetyka). Poza tym słuchał również wykładów z filozofii Christiana Wolffa w Jenie. Po obronie pracy magisterskiej uczył poezji i logiki w sierocińcu Franckesche Stiftungen. W 1737 roku został privatdozentem filozofii na uniwersytecie w Halle, a w 1740 roku profesorem na uniwersytecie w Frankfurcie nad Odrą i pracował tu aż do śmierci.

Znaczenie

Wraz z napisaniem rozprawy Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus (1735) estetykę podniósł do rangi samodzielnej dyscypliny naukowej w Niemczech, równorzędną do logiki. W estetyce powinna zawierać się forma poznawczego dostępu do świata, która analogicznie do działania rozsądku może pośredniczyć w poznaniu. Istotne przy tym jest, że zmysłom została przypisana własna możliwość osądu. Jego idea estetyki wywarła duży wpływ na Johanna Gottfrieda Herdera i Friedricha Schillera.
W 1739 roku ukazała się jego książka  Metaphysica, w 1740 roku Ethica philosophica, w 1750 pierwszy tom jego wielkiego dzieła Aesthetica, a w 1758 roku drugi tom. Immanuel Kant bardzo wysoko cenił Baumgartena i wykorzystywał jego Initia philosophiae practicae primae jako podstawę podczas prowadzonych wykładów z metafizyki.

Dzieła (wybór)

 • Dissertatio chorographica, Notiones superi et inferi, indeque adscensus et descensus, in chorographiis sacris occurentes, evolvens. 1735.
 • Meditationes philosophicae de nonnullis ad poema pertinentibus. 1735.
 • De ordine in audiendis philosophicis per triennium academicum quaedam praefatus acroases proximae aestati destinatas indicit Alexander Gottlieb Baumgarten. 1738.
 • Metaphysica. 1739/
 • Ethica philosophica. 1740.
 • Alexander Gottlieb Baumgarten eröffnet Einige Gedancken vom vernünfftigen Beyfall auf Academien, und ladet zu seiner Antritts-Rede [...] ein. 1740.
 • Philosophische Briefe von Aletheophilus. 1741.
 • Aesthetica. 1750–58.
 • Acroasis logica in Christianum L.B. de Wolff. 1761.
 • Ius naturae. 1763.
 • Sciagraphia encyclopaedia philosophicae. 1769.
 • Philosophia generalis. 1770.
 • Alex. Gottl. Baumgartenii Praelectiones theologiae dogmaticae. 1773.
 • Metaphysica. 1776.
 • Gedanken über die Reden Jesu nach dem Inhalt der evangelischen Geschichten. 1796–97

Literatura

 • Josef Hanslmeier: „Baumgarten, Alexander Gottlieb” w Neue Deutsche Biographie (NDB). tom 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953 (online)
 • Georg von Hertling: „Baumgarten, Alexander Gottlieb” Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). tom 2, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, strona 158 (online)