Johannes Aurifaber

Johannes Aurifaber (także Aurifaber Vratislaviensis, Johannes Aurifaber Vratislaviensis; ur. 30 stycznia 1517 we Wrocławiu, zm. 19 października 1568 we Wrocławiu) – śląski teolog i reformator religijny, superintendent, profesor teologii w Rostoku i Królewcu. (wyznanie ewangelickie)

Genealogia

  • Ojciec: Valentin Goldschmidt, obywatel Wrocławia;
  • Matka: Ursula Kirstein;
  • Brat: Andreas (1512–1559), lekarz i teolog w Królewcu;
  • Ożenił się: w 1544 z Sarą (Sahra), córką wrocławskiego reformatora Jana Hessa (Johannes Hess) i Sary Jopner;
  • Dzieci: syn i 2 córki.

Życiorys

Johannes Aurifaber nosił przydomek Vratislaviensis (wrocławski), aby odróżnić się od wittenberskiego reformatora o tym samym nazwisku. Po studiach w Wittenberdze u Filipa Melanchtona, z którym się zaprzyjaźnił, pracował przez pewien czas na tamtejszej uczelni jako docent. Dzięki dysertacji De ecclesia uzyskał tytuł doktora teologii i w 1550 roku powołano go na profesora teologii oraz pastora do kościoła Mikołaja (Nicolaikirche) w Rostoku. W 1552 roku zredagował na polecenie księcia Meklemburgii Jana Albrechta I meklemburski porządek kościelny. Poprzez brata Andreasa uwagę zwrócił na niego książę Albrecht Hohenzollern i w 1554 roku wstąpił na służbę pruską jako profesor teologii w Królewcu i prezydent biskupstwa sambijskiego oraz współautor pruskiego porządku kościelnego z 1558 roku. Zadaniem jego było również zażegnanie powstałego sporu teologicznego, który powstał w Królewcu w wyniku działania reformatora Andreasa Osiandera. Jednak wszystkie jego starania nie doprowadziły do pojednania zwaśnionych stron. W 1568 roku wrócił do rodzinnego Wrocławia, gdzie został pastorem w kościele św. Elżbiety i superintendentem.

Dzieła (wybór)

  • Dispvtatio Magistri Iohannis Aurifabri Vratislauiensis, de Ecclesia & propria Ecclesiae doctrina, 1550.
  • Vermanung an die Pfarherrn vnd Kirchen diener des Hertzogthumbs Preussen. Von Wegen der itzt vorstehenden Sterbens leufft. Johannes Aurifaber Doctor vnd der Samlendischen Kirchen President, 1564.

Literatura

  • Hammann, Gustav, "Aurifaber, Johann" w: Neue Deutsche Biographie 1 (1953), s. 456-457 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd130466042.html#ndbcontent
  • Wagenmann, Julius August, "Aurifaber, Johann" w: Allgemeine Deutsche Biographie 1 (1875), s. 690-691 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd130466042.html#adbcontent