August Sauer


August Sauer (ur. 12 października 1855 w Wiener Neustadt (Dolna Austria); zm. 17 września 1926 w Pradze) – austriacki germanista, literaturoznawca i nauczyciel akademicki. Założył czasopismo „Euphorion”. (wyznanie katolickie)

Genealogia


  • Ojciec: Karl Joseph (1815–98), kupiec w Wiener Neustadt;
  • Matka: Josepha Höpfinger;
  • Ożenił się: w 1892 z poetką i tłumaczką Heddą Rzach (Ps. Hedda Heddin, 1875–1953).

Życiorys


August Sauer uczęszczał od 1865 do Schottengymnasium w Wiedniu. Po maturze w 1873 studiował filologię niemiecką i historię na uniwersytecie w Wiedniu m.in. u Franza Brentano (1838–1917), Ottokara Lorenza (1832–1904) i Richarda Heinzela (1838–1905). W 1877 doktoryzował się u Karla Tomaschka (1828–1878) dysertacją pt. Joachim Wilhelm von Brawe, der Schüler Lessings (1878). Po rocznych studiach w Berlinie u Karla Müllenhoffa (1818–84) i Wilhelma Scherera (1841–1886) habilitował się w 1879 w Wiedniu. W tym samym roku rozpoczął pracę na uniwersytecie w Lwowie jako dyrektor seminarium filologii niemieckiej. W latach 1883–86 był profesorem nadzwyczajnym języka niemieckiego i literatury na uniwersytecie w Grazu, od 1886 tę samą funkcję pełnił na uniwersytecie w Pradze, gdzie w 1892 został profesorem zwyczajnym oraz był dziekanem w roku akademickim 1897/98 i rektorem w 1907/08. W 1926 przeszedł w Pradze na emeryturę. Podobnie jak w Grazu był tutaj członkiem komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli.

August Sauer znaczenie uzyskał jako wydawca pism Johanna Wilhelma Ludwiga Gleima (1719–1803), Ferdinanda Raimunda (1790–1836), Ewalda von Kleista (1715–1759) i Franza Grillparzera (1791–1872).

Literatura


  • R. Pichl: Sauer, August w Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Tom 9, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1988, ISBN 3-7001-1483-4, s. 438 f. (s. 438, s. 439).
  • efan Jordan: Sauer, August w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 22, Duncker & Humblot, Berlin 2005, ISBN 3-428-11203-2, s. 451

Linki