Theodor Aufrecht

Theodor Aufrecht (ur. 7 stycznia 1822 w Leśnicy na Górnym Śląsku (niem.Leschnitz); zm. 3 kwietnia 1907 w Bonn) - niemiecki indolog i językoznawca. (wyznanie mojżeszowe)

Genealogia

Ojciec kupiec; matka Helen Mary Harrington; bezdzietny.

Życiorys

Theodor Aufrecht studiował na uniwersytecie w Berlinie filologię klasyczną i języki orientalne m.in. u Franza Boppa, Augusta Boeckha i Karla Lachmanna. W 1847 r. doktoryzował się w Halle pracą De accentu sanscritico i w 1850 r. habilitował się z językoznawstwa porównawczego w Berlinie.

W 1852 r. razem z Adalbertem Kuhnem założył czasopismo Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung auf dem Gebiet des Deutschen, Griechischen und Lateinischen, z którego redakcji wycofał się po dwóch latach. W tym samym roku wyjechał do Londynu, gdzie pomagał Maxowi Müllerowi w wydaniu Rygwedy. Ale już wcześniej niż to wydanie było gotowe wydał w latach 1861-63 całą Rygwedę w łacińskiej transkrypcji w tomach 6 i 7 Indische Studien Albrechta Webera i przez to wywarł wpływ na rozwój studiowania sanskrytu w Niemczech. W oksordzkiej Bibliotece Bodlejańskiej skatalogował rękopisy napisane w sanskrycie. Efekt swojej pracy opublikował w Catalogi codicum manuscriptorum bibl. Bodleianae P. VIII. codices Sanscriticos complectens (1859-64). Ukoronowaniem jego pracy było monumentalne dzieło Catalogus catalogorum, które stało się podstawą założonego w Madrasie Catalogus Catalogorum Institute.

W latach 1861-75 był profesorem sanskrytu na uniwersytecie w Edynburgu i od 1875 do 1889 r. tę samą funkcję pełnił na uniwersytecie w Bonn. Od 1864 r. był członkiem korespondencyjnym Pruskiej Akademii Nauk i od 1902 r. Bawarskiej Akademii Nauk.

Dzieła (wybór)

  • De accentu sanscritico 1847.
  • Die Umbrischen Sprachdenkmäler : ein Versuch zur Deutung derselben, 2 tomy, 1849-1851.
  • Die Hymnen des Rig Veda, 2 tomy, 1861-1863.
  • Nachträgliche Bemerkungen zu der zweiten Ausgabe des Rigveda, 1878.
  • Catalogus catalogorum, 3 części,1891-1903.
  • Katalog der Handschriften ... ; 1 ; Katalog der Sanskrit-Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig, 1901.

Literatura

  • Willibald Kirfel: „Aufrecht, Theodor” w Neue Deutsche Biographie (NDB). Tom 1, Duncker & Humblot, Berlin 1953, ISBN 3-428-00182-6, s. 442 (online).

Linki

  • Pisma Theodora Aufrechta w Deutsche Digitale Bibliothek (online).