Arthur von Ramberg

Arthur Georg Ramberg (od 1849 Freiherr von Ramberg; ur. 4 września 1819 w Wiedniu; zm. 5 lutego 1875 w Monachium) – austriacki rysownik i malarz scen historycznych i rodzajowych.

Arthur von Ramberg Maler
Arthur von Ramberg.
Źródło: Wikimedia Commons.

Genealogia

  • Ojciec : Georg Heinrich Freiherr von Ramberg, cesarski generał (Feldmarschalleutnant).
  • Matka : baronowa von Seydewitz.
  • Ożenił się : 1) ok. 1850 z N.N., córką księgarza Fleischera z Lipska, a po jej śmieci 2) w 1857 z Emmą von Schanzenbach .

Życiorys

Arthur von Ramberg dzieciństwo spędził we Włoszech, Siedmiogrodzie, na Węgrzech i w Czechach. Często przebywał też w Hanowerze u dziadka, malarza Johanna Heinricha Ramberga (1763–1840), u którego otrzymał pierwsze lekcje rysunku. Od 1840 studiował filozofię na uniwersytecie w Pradze i malarstwo w tamtejszej Akademii Sztuk Pięknych u Františka Tkadlíka (1786–1840). W 1844 wstąpił do Akademii Sztuk Pięknych w Dreźnie, gdzie był uczniem Juliusa Hübnera (1806–1882). Tutaj poznał rzeźbiarzy Ernsta Rietschela (1804–1861) i Ernsta Hähnela (1811–1891) oraz malarzy Juliusa Schnorr von Carolsfelda (1794–1872), Eduarda Bendemanna (1811–1889), Alfreda Rethela (1816–1859) i Ludwiga Richtera (1803–1884). Najważniejszy stał się dla niego kontakt z Moritzem von Schwindem (1804–1871), którego wpływ widać w jego pierwszym obrazie Wesele Krasnoluda (Die Zwergenhochzeit według Goethego). Lata rewolucyjne 1848–49 dostarczyły mu wiele materiału do rysowanych karykatur. W tym czasie powstał też obraz Cesarz Henryk I w w walce z Węgrami (Kaiser Heinrich I. im Kampf mit den Ungarn).

W 1849/1850 przeprowadził się z żoną do Monachium, gdzie wkrótce zaprzyjaźnił się z Carlem Theodorem von Piloty (1826–1886). Malował tutaj obrazy o tematyce historycznej i związane z życiem codziennym. Zajmował się także litografią, rysunkiem i rytownictwem.

W 1860 powołano go do Arcyksiążęcej Saskiej Szkoły Sztuk Pięknych w Weimarze. Oprócz kolejnych obrazów wykonał tutaj ilustracje do jubileuszowego wydania wierszy Friedricha von Schillera (1759–1805), do poematu Herman i Dorota Goethego, a razem z Paulem Thumannem do eposu Luise Johanna Heinricha Vossa (1751–1826). W 1866 r. został profesorem w Akademii Sztuk Pięknych w Monachium, gdzie jego uczniem był Wilhelm Leibl (1844–1900).

Dzieła (wybór)

  • Kobiety z Dachau w niedzielę (Dachauerinnen am Sonntag), 1853.
  • Modlitwa poranna (Morgenandacht), 1855.
  • Wiejskie życie (Landleben), 1855.
  • Wyznanie miłości (Liebeserklärung), 1855.
  • Po balu maskowym (Nach dem Maskenball), 1858.

Literatura

  • Hyacinth Holland: Ramberg, Arthur Freiherr von w Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Tom 27, Duncker & Humblot, Leipzig 1888, s. 203–205 (online).

Linki