Johann August Apel

Johann August Apel
Johann August Apel.
Źródło: Wikimedia Commons

Johann August Apel (ur. 17 września 1771 w Lipsku; 9 sierpnia 1816 w Lipsku) – niemiecki prawnik i pisarz. (wyznanie luterańskie)

Genealogia


  • Ojciec : Heinrich Friedrich Innozenz Apel (1732–1802), rajca i burmistrz w Lipsku, fabrykant;
  • Matka : wdowa po kupcu Siegert z Chemnitz;
  • Ożenił się : 8 października 1808 z córką profesora von Hindenburga;
  • Dzieci : syn Guido Theodor Apel (1811–1867), poeta.

Życiorys i twórczość


Johann August Apel studiował w latach 1789–1793 prawo na uniwersytetach w Wittenberdze i Lipsku. W 1795 roku uzyskał stopień doktora prawa. W Lipsku pracował jako adwokat, a w 1801 roku powołany został do rady miejskiej. Wcześnie interesował się muzyką i poezją. Do kręgu jego przyjaciół należeli m.in. Friedrich Kind (1768–1843), Friedrich Schulze (1770–1849), Karl Borromäus von Miltitz (1781–1845), Friedrich Fouqué (1777–1843).

Najbardziej poczytną książką Johanna Augusta Apela była Księga duchów (Das Gespensterbuch). Oprócz tego opublikował tragedie Polyidos (1805), Die Aitolier (1806) i Kallirhoe (1806), w których próbował zrealizować swoje idee o dramacie antycznym. Teorię rytmu i metrum w poezji zawarł w dwutomowym dziele Metrik (1814/1816), czym przyczynił się do wywołania naukowej dysputy na ten temat.

Opowiadanie Wolny strzelec (Der Freischütz) z Księgi duchów wykorzystał librecista Johann Friedrich Kind (1768–1843) do napisania libretta do opery pod tym samym tytułem Carla Marii von Webera (1786–1826).

Literatura


  • Schmidt, Heinrich, "Johann August Apel" w: Allgemeine Deutsche Biographie 1 (1875), s. 501-502 [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116315865.html#adbcontent
  • Sauer, Bruno, "Johann August Apel" w: Neue Deutsche Biographie 1 (1953), s. 322 f. [Online-Version]; URL: https://www.deutsche-biographie.de/pnd116315865.html#ndbcontent