Anton Lindner


Anton Lindner (pseudonim: Pierre d'Aubecqur; ur. 14 grudnia 1874 r. we Lwowie; zm. 30 grudnia 1928 r. w Wandsbeku (obecnie dzielnica Hamburga)) - niemieckojęzyczny liryk krytyk teatralny i literacki, tłumacz.

Życiorys


Ojciec Lindnera był okulistą i osiadł we Wiedniu. Tam też Anton Lindner ukończył w 1896 r. studia prawnicze. Już podczas studiów zajął się pisarstwem, pisał recenzje dla Wiener Journale i początkowo udzielał się w kręgu poetyckim Jung-Wien. Jako krytyk teatralny odkrył talent ucznia kupiectwa, a późniejszego recytatora Marcella Salzera.

Anton Lindner był przez długi czas redaktorem Wiener Rundschau. Jego przyjaciel szkolny Karl Kraus (1874-1936) bardzo wysoko cenił jego prozę.

Podobnie jak Kraus także Lindner przyjaźnił się z Paulem Barschem (1860-1931). Ich artykuły w Monatsblätter wrocławskiej szkoły poetyckiej Breslauer Dichterschule należą do ich najwcześniejszych opublikowanych prac. Razem planowali na początku lat 90-tych XIX wieku wydawanie ukazującej się cyklicznie antologii satyry. Chociaż mieli już zgodę na publikację i Frank Wedekind (1864-1918) posłał im artykuł, nie doszło do realizacji projektu.

Jako satyra przeciw dusznej atmosferze Fin de siècle ukazało się w 1897 r. jego dzieło »Die Barrisons« będące fikcyjnym reportażem o grupie tanecznej pięciu sióstr półdziewic. Ilustracje do niego wykonał Thomas Theodor Heine (1867-1948). Lindner książkę wydał pod pseudonimem jako fikcyjne tłumaczenie z języka francuskiego i zadedykował ją Pablo Roballo (Paul Barsch).

Lindner zaproponował w 1901 r. kompozytorowi Richardowi Straussowi (1864-1949), że opracuje wystawiony w Paryżu dramat »Salomé« Oscara Wilde'a (1854-1900) jako libretto. Strauss odkrył w wersji Lindnera "kilka zręcznych wersyfikacji początkowych scen", zdecydował się jednakże, że sam napisze libretto. Strauss sięgnął przy tym do wydanego przez Lindnera tłumaczenia »Salomé« dokonanego przez Hedwigę Lachmann (1865-1918). W 1913 r. Lindner udał się do Hamburga i wydawał tam Neue Hamburger Zeitung. Zmarł 22 stycznia 1929 r. w Wandsbek.

Dzieła (wybór)


  • Die Barrisons : ein Kunsttraum ; zum Kapitel: Zeitsatire. 1897.
  • Der Ton vom Tode. 1900, wiersz.
  • Von den Wiener Theatern ... ; II. 1903.
  • Friedrich Mitterwurzer. 1906.
  • Hochzeitlich Lied. 1912, pieśń z muzyką Richarda Straussa.

Literatura


  • Hanus: Lindner Anton. W: Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 (ÖBL). Tom 5, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 1972, s. 222.

Linki