Leopold Andrian


Leopold Andrian, właściwie Leopold Freiherr Ferdinand von Andrian zu Werburg (ur. 9 maja 1875 w Berlinie; zm. 19 listopada 1951 we Fryburgu (Szwajcaria)) – austriacki dyplomata, pisarz, polityk. Był członkiem kręgów poetyckich skupiających się wokół Stefana George (1868–1933) i Hugo von Hofmannsthala (1874–1929). (wyznanie katolickie)

Leopold Andrian (1875–1951) 1918
Leopold Andrian, 1918.
Źródło: Wikimedia Commons

Genealogia


Ojciec Ferdinand Freiherr von Andrian zu Werburg (1835–1914), antropolog; matka Caecilie (1837–1931), córka kompozytora Giacomo Meyerbeera (1791–1864); – ożenił się 1) w 1923 z Andrée Wimpffen (zm. 1946), 2) w 1949 z N.N..

Życiorys


Leopold Andrian uczęszczał w latach 1885–1887 do gimnazjum jezuickiego w Kalksburgu, a następnie naukę kontynuował w gimnazjum w Merano i benedyktyńskim gimnazjum Öffentliches Schottengymnasium der Benediktiner in Wien (Schottengymnasium) w Wiedniu. W 1894 r. ukazały się jego pierwsze wiersze w czasopiśmie Stefana George Blättern für die Kunst. W 1895 r. opublikował swoje główne dzieło Garten der Erkenntnis.

Następnie studiował prawo na uniwersytecie w Wiedniu. Oprócz tego Leopold Andrian słuchał wykładów z historii, filozofii i literatury. W 1899 r. uzyskał tytuł doktora prawa. Po ukończeniu studiów pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, rok później zdał egzamin dla kandydatów na dyplomatów i rozpoczął pracę w austriackiej placówce dyplomatycznej w Atenach. Od 1902 r. pracował na placówce dyplomatycznej w Rio de Janeiro, w 1905 r. w Buenos Aires, a następnie w Sankt Petersburgu. Od 1907 do 1908 r. działał w poselstwie w Bukareszcie, potem ponownie w Atenach, Bukareszcie i ostatecznie wrócił do Wiednia. W latach 1911–1914 kierował konsulatem generalnym w Warszawie.

Po wybuchu I wojny światowej Leopold Andrian został powołany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i stał się jednym z głównych architektów polityki wojennej Austro–Węgier. Przedstawiony w sierpniu 1914 r. przez niego program przewidywał aneksję części Podola i Wołynia i trzy czwarte kongresowego Królestwa Polski. Natomiast reszta miała przypaść Niemcom. W grudniu tegoż roku ukazał się jego drugi memoriał Übersicht der für den Friedensschluss in Erwägung zu ziehenden Lösungsmodalitäten der gegenwärtigen Krise, w którym przedstawił propozycje w przypadku częściowego zwycięstwa w wojnie.

Od sierpnia 1915 do początku 1917 r. Leopold Andrian ponownie pracował w poselstwie austriackiej monarchii w opanowanej przez Niemców Warszawie. W październiku 1915 oskarżył Kurta Riezlera (1882–1955) o prowadzenie propagandy o aneksji Polski przez Niemcy, co skutkowało oficjalną skargą Austrii w Berlinie. Andrian był zdania, że po założeniu polskiego państwa buforowego utrzymanie Galicji nie będzie możliwe. Jako rozwiązanie zaproponował tzw. Wielskie Księstwo Krakowskie (niem. Großfürstentum Krakau). W 1917 r. został w Wiedniu referentem do spraw polskich i w 1918 r. brał udział w rokowaniach pokojowych w Brześciu Litewskim (Brześć).

Od 18 lipca 1918 do końca listopada 1918 był generalnym intendentem w teatrze k.k. Hoftheater. W 1919 r. zakończył działalność publiczną i pisał artykuły do gazet i czasopism. W 1920 r. przyjął obywatelstwo Liechtensteinu.

Gdy po aneksji Austrii opublikowane przez Leopolda Andriana pismo Österreich im Prisma der Idee. Katechismus der Führenden (1937) zostało zakazane przez gestapo, emigrował do Nicei, a w czerwcu 1940 r. uciekł przez Hiszpanię i Portugalię do Brazylii. W Brazyli opublikował część swoich polityczno-literackich pamiętników. W grudniu 1945 r. wrócił do Nicei. W latach 1950–1951 odbył podróż do Rodezji i Południowej Afryki. Po powrocie z podróży zmarł 19 listopada 1951 we Fryburgu w Szwajcarii. Jego grób znajduje się w rodzinnej krypcie w Altaussee.

Dzieła (wybór)


  • Der Garten der Erkenntnis (opowiadanie),1895.
  • Gedichte, 1913.
  • Das Fest der Jugend. Des Gartens der Erkenntnis erster Teil und die Jugendgedichte, 1919.
  • Die Ständeordnung des Alls. Rationales Weltbild eines katholischen Dichters, 1930.
  • Österreich im Prisma der Idee. Katechismus der Führenden, 1937.
  • Das Fest der Jugend. Die Jugendgedichte und ein Sonett, 1948.

Literatura


  • Horst Schumacher: Leopold Andrian. Werk und Weltbild eines österreichischen Dichters. Bergland, Wien 1967.
  • Ursula Renner: Leopold Andrians „Garten der Erkenntnis“. Literarisches Paradigma einer Identitätskrise in Wien um 1900. Lang, Frankfurt am Main, 1981.

LinkiLicencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.