Petrus van der Aa

Petrus van der Aa (zwany także Petrus Vanderanus; ur. w Leuven w 1530 roku, zm. w 1594 roku w Luksemburgu) - flamandzki prawnik. (wyznania kalwińskiego)

Genealogia

Ojciec Johann van der Aa pochodził z poważanej flandryjskiej rodziny patrycjuszy, która przesiedliła się z Brugii do Brabancji i rozgałęziła się do Leuven, Mechelen i Antwerpii; ożenił się przed październikiem 1565 z Margarete lub Marią Vanden Broeck.

Życiorys

Studia ukończył w swoim mieście rodzinnym. W październiku 1559 roku został doktorem nauk prawniczych, a trzy lata później powołano go na profesora prawa rzymskiego na uniwersytet w Leuven jako następcę Johanna Ramusa (znanego też jako Johann Tack), który został powołany do Douai. Niektórzy biografowie Petrusa van der Aa twierdzą, że również on pracował w Douai jako nauczyciel, zanim w 1569 roku lub już w 1565 roku wstąpił do Rady Brabancji. Pewne jest tylko to, że był ulubieńcem Vigiliusa, który w 1574 roku został powołany na Prezesa Wyższego Sądu Okręgowego Luksemburga i Chiny i którego zastępcą mógł być już od pewnego czasu. To poważane stanowisko sprawował, aż do śmierci. Około 30 października 1583 roku został wyniesiony do rangi eques auratus (rycerz).

Znaczenie

Literatura biograficzna Neyena odnotowuje w Biografii Luksemburga, że już w 1558 roku, a więc przed doktoryzacją ukazało się w Leuven wydane przez Stephana Valeriusa jego pierwsze pismo Prochiron sive Enchiridion Judiciarum z przedmową de ordine judiciario apud veteres usitato. Może jest to tylko przedmowa, którą Neyen przytacza na wymienionej stronie jako własne pismo de judiciis veterum. Jego drugie dzieło: De privilegiis creditorum commentarius, ad Joachimum Hopperum, poprzedzone przedmową w 1560 roku było przedrukowane w części XVIII Tractatus tractatuum i Meermanna Novus Thesaurus. Petrus van der Aa zawdzięczał swoje wielkie poważanie wspaniałej praktycznej skuteczności jego pism. W polityce był przeciwnikiem króla Hiszpanii Filipa II Habsburga.

Dzieła (wybór)

  • Prochiron sive Enchiridion Judiciarum, 1558 rok.
  • De privilegiis creditorum commentarius, ad Joachimum Hopperum, 1560 rok.

Literatura

  • Johan de Wal: „Aa, Petrus van der.” W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). tom 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, s. 1 (online).