Frederik Ruysch


Frederik Ruysch (ur. 23 marca 1638 r. w Hadze; zm. 22 lutego 1731 r. w Amsterdamie) był niderlandzkim anatomem i botanikiem. Studiował medycynę na uniwersytecie w Lejdzie u Johannesa van Horne (1621-1670), Franciscusa Sylviusa (1614-1672) i Florentiusa Schuyla (1619-1669). W 1664 r. otrzymał tytuł doktora medycyny. W 1685 r. został profesorem botaniki w Athenaeum Illustre Amsterdam i pierwszym dyrektorem ogrodu botanicznego Hortus Botanicus Amsterdam. Oprócz anatomii zajmował się badaniami związanymi z balsamowaniem ciała zmarłego. Przez krótki czas uczył się u niego Abraham Vater. Jego skrót botaniczny brzmi »Ruysch«.

Frederik Ruysch, by Jurriaen Pool
Frederik Ruysch.
Źródło: Wikimedia Commons

Dzieła (wybór)


  • Disputatio medica inauguralis de pleuritide. Dissertation. 1664.
  • Observationum anatomico-chirurgicarum centuria. 1691.
  • Epistolae anatomicae problematicae. 14 tomów, 1696–1701.
  • Thesaurus animalium primus. 1728.
  • Curae renovatae seu thesaurus anatomicus post curas posteriores novus. 1728.

Linki