Hubert Knoblauch


Hubert Knoblauch (ur. 21 marca 1959 r. w Friedrichshafen) - niemiecki socjolog. Główne jego prace to Socjologia religii, Socjologia nauki i Popularna religia.

Życiorys


Hubert Knoblauch, po zdanej maturze w 1978 r., studiował socjologię, filozofię i historię na uniwersytetach w Konstancji i Brighton. Po ukończonych studiach w 1985 r. otrzymał stanowisko asystenta na uniwersytecie w Sankt Gallen. W 1987 r. prowadził badania na Sorbonie w Paryżu, a w latach 1987-1990 był pracownikiem naukowym na uniwersytecie w Konstancji.

W Konstancji obronił w 1989 r. pracę doktorską u Thomasa Luckmanna. Od 1990 do 1991 r. prowadził badania na University of Berkeley w Kalifornii, po czym pracował jako asystent naukowy na uniwersytecie w Konstancji i prowadził zajęcia w Bernie, Zurychu i Pradze. W 1994 r. habilitował się w Konstancji.

W 1996 r. pracował na University of Nottingham i w London School of Economics (1996-97). W 1998 był profesorem gościnnym na uniwersytecie w Wiedniu. Od 1996 do 2000 r. był stypendystą Heisenberg-Programm. W latach 2000-2002 był profesorem socjologii religii i religioznawstwa na uniwersytecie w Zurychu, a od 2002 r. jest profesorem teorii współczesnych społeczeństw na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie (niem. Technische Universität Berlin).

Hubert Knoblauch jest członkiem Niemieckiego Towarzystwa Socjologicznego (niem. Deutsche Gesellschaft für Soziologie), a w latach 2004-2012 był wybranym członkiem Kolegium Nauk Społecznych Niemieckiego Towarzystwa Badawczego (niem. Kolleg Sozialwissenschaften der Deutschen Forschungsgemeinschaft). Jest kierownikiem sekcji socjologii towarzystwa naukowego Görres-Gesellschaft zur Pflege der Wissenschaft.

Dzieła (wybór)


  • Religionssoziologie, 1999.
  • Wissenssoziologie, 2005.
  • Populäre Religion, 2009.

Linki