Thekla Friedländer


Thekla Friedländer (ur. 6 kwietnia 1849 r. w Brzegu (wówczas niem. Brieg) na Dolnym Śląsku; zm. ?) była śląsko-niemiecką śpiewaczką i reformatorką społeczną.

Życiorys


Thekla Friedländer przebywała prawdopodobnie od ok. 1870 r. w Lipsku [1], gdzie debiutowała jako śpiewaczka, a od 1898 r. opiekowała się więźniarkami osadzonymi w berlińskim więzieniu Barnimstraße. Przy czym ściśle współpracowała z Gustavem von Schmollerem. Przez całe życie starała się o poprawę warunków w więzieniach dla kobiet. Dzięki jej działaniom zmodernizowano więzienie kobiece tzw. »Weibergefängnis« przy ulicy Barnimstraße w Berlin-Friedrichshain, które w 1912 r. odwiedzała w towarzystwie Käthe Kollwitz[2]. Efektem prowadzonych przez Käthe Kollwitz studiów kobiecych był cykl rysunków, który stał się częścią jej dużej wystawy »Frau in Haus und Beruf«.

Swoje idee rozpowszechniała przez artykuły, przy których wspierana była przez stowarzyszenie kobiece »Lyceum-Club Berlin«, którego członkiem później została. Dzięki osobistemu mecenatowi królowej rumuńskiej, Elisabeth zu Wied, mogła przy »Lyceum-Club Berlin« powołać do życia oddział tłumaczeń, aby przełożyć fachowe i naukowe pisma.

Dzieła (wybór)


  • Wie konserviert man am besten Gemüse? Verlag d. Zentral-Einkaufsges, 1915 razem z Elisabeth Dammer.
  • Das Frischhalten, Dörren, Einmachen und Einkochen der Gemüse im Haushalt. Verlag d. Zentral-Einkaufsges, 1917.

Literatura


  • Walther Killy, Dietrich von Engelhardt, Rudolf Vierhaus: Deutsche biographische Enzyklopädie, K.G. Saur, 2000.
  • Joseph Walk, Leo Baeck Institute: Kurzbiographien zur Geschichte der Juden: 1918–1945, Walter de Gruyter GmbH & Co KG, 1988.

LinkiPrzypisy


  1. Signale für die musikalische Welt, Tom 32, Verlag der Signale, 1874.
  2. Yury Winterberg, Sonya Winterberg: Kollwitz: Die Biografie, C. Bertelsmann Verlag, 2015.