Johann Deutschmann


Johann Deutschmann (ur. 10 sierpnia 1626 roku w Jüterbog; zm. 12 sierpnia 1706 roku w Wittenberdze) - niemiecki teolog luterański.

Genealogia


Ojciec Jeremias (zm. 1655), asesor w sądzie w Jüterbog; matka Anna z domu Lange; - ożenił się w Wittenberdze 2.6.1657 roku z Cathariną (1639–67), córką Abrahama Calova ; mieli 4 synów ( trzech wcześnie zmarło) i 3 córki.

Życiorys


Po ukończeniu szkoły miejskiej w rodzinnym mieście wstąpił w 1639 roku do gimnazjum w Halle (Saale). Od 1641 roku kontynuował naukę w Wittenberdze, a 21 czerwca 1645 roku immatrykulował na tamtejszy uniwersytet, gdzie poświęcił się filozofii.
W 1649 roku został magistrem filozofii, 18 października 1653 roku został adiunktem na wydziale filozoficznym i prowadził filozoficzne i teologiczne wykłady. W tym czasie przygotowywał się do akademickiej podróży, którą odbył w 1655 roku. Odwiedził centra uniwersyteckie i biblioteki w Niemczech, Holandii, Danii i Belgii. W 1656 roku wrócił do Wittenbergii, w 1657 roku otrzymał godność licencjata teologii i jeszcze w tym samym roku został profesorem nadzwyczajnym na fakultecie teologicznym.
W 1658 roku obronił pracę doktorską z teologii. Po śmierci Andreasa Kunada w 1662 roku został czwartym zwyczajnym profesorem na wydziale teologicznym i eforem elektorskich stypendystów. W 1681 roku po śmierci Johannesa Meisnera został trzecim, a po śmierci Johanna Andreasa Quenstedta w 1688 roku pierwszym profesorem i prepozytem w kościele Schlosskirche w Wittenberdze. Był kilka razy dziekanem i siedem razy rektorem uniwersytetu ( zawsze w semestrach zimowych 1670, 1676, 1682, 1688, 1692, 1698 i 1704).

Znaczenie


Jako jeden z ostatnich znaczących przedstawicieli luterańskiej ortodoksji walczył całe życie z zewnętrznymi i wewnętrznymi przeciwnikami ortodoksji luterańskiej. Wśród tych ostatnich byli przedstawiciele synkretyzmu, zwolennicy Georga Calixta, których idea Kościoła uniwersalnego wydawała mu się zagrożeniem dla samodzielności luteranizmu i pietyzmu Filipa Jakuba Spenera. Deutschmann zarzucał Spenerowi 284 odstępstwa od luterańskiej nauki, co oczywiście nie przyniosło żadnych rezultatów. Jako systematyczny teolog, Deutschmann szukał między innymi uzasadnienia roszczenia do prawdy luteranizmu i pragnął wykazać zgodność ortodoksyjnego systemu nauki z wiarą starotestamentowych patriarchów.

Dzieła (wybór)


  • Exercitationes Politicae / XII: De Iure Maiestatis Circa Religionem. VVittebergae, 1655.
  • De Sepultura Jesu ex Occasione dicti Jes. 53. 9. Exercitatio. Wittenberg, 1661.
  • Prima reformationis Lutheranae tuba, de perpetuo Christianorum iubilaeo. Witteberga, 1667.
  • Collegium apostolico-Lutheranum. Wittebergae, 1676.
  • Confessio catholica fidelium considerans holosotera, vel totalem et perfectum salvatorem omnium hominum : adversus semisalvatorem pietistarum, ex sacris literis Vet. et Novi Testamenti repetita. Wittenberga, ok. 1690.
  • Disp. antifanatica, de sortibus biblicis. Witteberga, 1698.
  • Ioh. Deutschmanni ... Panoplia Confessionis Augustanae, Symboli, vel Pupillae Lutheranarum Ecclesiarum : Juxta Fundamentum Verbi Dei Canonicum ... Vitembergae, 1709.

Literatura


Linki