Philipp van der Aa


Philipp van der Aa ( urodzony w Mechelen, zmarł po 1586 roku) - orański prawnik i mąż stanu podczas wojny osiemdziesięcioletniej. Jako burmistrz miasta Mechelen został wypędzony i powrócił z Wilhelmem I Orańskim. Dzięki podstępowi w 1572 roku opanował miasto Mechelen. Książę wyznaczył go w 1573 roku na radcę na dworze Dietricha Sonoy, a w 1575 roku mianował go dowódcą w Gorkum (Gorinchem). (wyznania ewangelickiego ?)

Literatura


  • „Aa, Philipp van der.” W: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). tom 1, Duncker & Humblot, Leipzig 1875, s.1 (online).

Licencja Creative Commons
Ten artykuł jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.